Çekirdek Kelime Yaklaşımı

Çekirdek Kelime Yaklaşımı

Çekirdek Kelime Yaklaşımı, Crosbie, Holm ve Dodd tarafından tutarsız konuşma bozukluğu olan çocuklar için tasarlanmıştır.

Tutarsızlık değerlendirmesi, kelimelerin üretiminde birden fazla hata yapan atipik konuşmaları olan çocukları tanımlamasına izin vermektedir. Çocuk üç denemede %40 (25 üzerinden 10) veya daha fazla kelimeyi hatalı üretiyorsa, çocuğun tutarsız konuşma bozukluğu olduğu kabul edilmektedir.

 

İlk Seanstan Önce

Ebeveynlerden, çocuklarının işlevsel sözlüğünün bir parçası olan en az 50 kelimelik bir liste sağlamaları istenir.

Bu kelimeler terapi seanslarının temelini oluşturur, çünkü bu işlevsel olarak güçlü kelimelerin anlaşılır kullanımı, tutarlı üretim kullanımını desteklemektedir.

Çocuğun, kelimeyi tam anlamıyla hatasız bir şekilde söylemesi değil de, kelimeyi söylemeye çalıştığı her seferinde aynı şekilde söylediği vurgulanmaktadır.

Terapi Seansları

Seanslar, ebeveynlerin huzurunda genellikle iki haftada bir olmakla beraber, 30 ila 40 dakika arasında olmaktadır.

İlk terapi seansı, çeşitli ipuçlarını kullanarak en iyi üretimi hedefleyen hedef kelimelerinin (haftada 10 kelime) öğrenimine adanmıştır:

 

  • Sesin sesle öğretilmesi
  • Kelimeleri hecelere bölmek
  • Gerekirse Cued Articulation kullanmak.

İkinci oturumda, yeni öğrenilen kelimelerin çok sayıda yapımına odaklanan alt çalışmalar yer almaktadır. Üretimin izlenmesi için hem görsel hem de sözlü geribildirim verilmektedir. Ödül sistemleri de kullanılabilir.

Ebeveynler bu programın ayrılmaz bir parçasıdır ve evde kelimelerin günlük uygulamalarını denetleyerek genellemenin izlenmesine yardımcı olurlar.

Bu yaklaşım kanıta dayalıdır ve araştırma bulguları tutarsız konuşma bozukluğunun altta yatan açığının fonolojik planlama olduğu ve bilişsel-dilsel eksiklik olduğu hipotezini desteklemektedir. (Crosbie, Holm ve Dodd, 2005).

Kaynakça: http://integratedtreatmentservices.co.uk/our-approaches/speech-therapy-approaches/1173-2/