Çocuğum Dikkatini Vermiyor!

Çocuğum Dikkatini Vermiyor!

“Dikkat et!” bazen evde veya sınıfta sıkça duyulan bir cümle olabiliyor. Çocuğunuz görevleri yerine getirmekte zorlanabilir veya görevleri yerine getirmesi çok zaman alabilir. Genellikle, dikkat probleminde önemli iki davranış, görevlere katılmada zorluk veya tercih edilmeyen görevlere karşı kaçınma davranışları olarak algılanır. Aynı zamanda çocuk duyusal bir arama davranışını da gösterebilir.

İlk olarak, duyusal arama davranışının ne olduğunu ve dikkati nasıl etkilediğini tanımlamak gerekir. Yerleşik görevleri tamamlamayı zor bulan çocuklar bazı davranışlarda bulunabilirler. Bu, kâğıtlarla uğraşma, amacı olmayan el hareketine sahip olma, bacakları sallama, sürekli değişen oturma pozisyonu, masalara oturma, sandalyelerde sallanma, görsel uyaranlar için odanın etrafına bakma, vb. davranışlar olabilir ve bu hareketler sınıfta yıkıcı ve itici görünecektir. Bununla birlikte, duyusal arama davranışları kadar dikkat dağıtıcı oldukları için bu davranışlar aslında amaca yöneliktirler.

Sözel, görsel, dokunsal, konum farkındalığı veya vestibüler (denge) olsun, kendilerine duyusal girdi sağlayacak şekilde davranan bir çocuk, kendini düzenlemeye çalışmaktadır. Bu davranışlar, görevin tamamlanmasından kaçınıldığını veya görevin anlaşılmadığını göstermez. Bir çocuğa yapılandırılmış bir şekilde duyusal uyaranlar sağlayarak, dikkati ve görevin tamamlanmasını teşvik edebilirsiniz.

İşte Çocuğunuzun Dikkat Edebilme Yeteneğini Artırmaya Yardımcı Olan Faaliyetler

 

  • Bir egzersiz topu ile bir sırada oturma
  • Oturulmayan bir sıra kullanma
  • Hareket etme ve oturma için minder
  • Şişme bir yastık
  • Çıtır yiyecekler
  • Sakız
  • Eli meşgul tutacak nesneler (yani stres topları vb.)
  • Renkli kâğıtlar

Bu nesneler ve aktivitelerle çocuğunuza ihtiyaç duyduğu duyusal girdileri sağlayarak dikkat becerisini iyileştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/child-doesnt-pay-attention/