Çocuğumda Dil Gecikmesi mi var?

Çocuğumda Dil Gecikmesi mi var?

ÇOCUĞUMDA DİL GECİKMESİ Mİ VAR?

Benim 2,5 yaşındaki kızım kardeşinin aynı yaştaki hâline göre daha az konuşuyor. Biliyorum her çocuk dili farklı dönemlerde edinir, ancak yine de endişeliyim. Yaşı için “normal” olan nedir?

Yukarıdaki ebeveynin de belirttiği gibi tüm çocuklar (kardeşler de dahil olmak üzere) dillerini gelişimlerinin farklı dönemlerinde geliştirir ve düzeltirler. Dolayısıyla “normal” aralığı oldukça geniştir. Yine de bazı ana esaslar ebeveynlere çocuklarında dil gelişimi geriliği olup olmadığını anlamaları için yardımcı olabilir.

Tipik 2 yaşındaki çocuk şunları yapabilmelidir;

  • İki sözcüklü sözceler kullanabilmelidir. Örneğin; “Çok su” veya “Baba git” gibi.
  • İki parçalı yönergeleri takip edebilmelidir.
  • Basit nesneleri isimlendirebilmelidir.
  • 50 veya daha fazla sözcük dağarcığı olmalıdır.
  • Ebeveynleri tarafından konuştuklarının en az %50’si anlaşılabilmelidir.

2 ve 3 yaş arasında sözcük dağarcığı genişlemeye devam eder ve anlaması gelişir. 3 yaşındaki bir çocuk, ortalama şunları yapabilmelidir:

  • 3 sözcüklü cümleler kurabilmelidir.
  • 200 veya daha fazla sözcükten oluşan söz dağarcığı olmalıdır. (Temel olarak sayabileceğinden fazla)
  • Konuşmasının %75’inden fazlası anlaşılabilmelidir.
  • Edatları anlayabilmelidir. (altında, üstünde, vb.)
  • Zamirleri kullanabilmelidir. (Ben, sen, vb.)

Eğer çocuğunuzun dil gelişiminde bir problem olduğunu düşünüyorsanız dil ve konuşma terapistinden randevu alınız.

KAYNAKÇA:https://kidshealth.org/en/parents/language-delay.html?WT.ac=ctg#catcommunication