Çocuğunuzun Bilişsel Becerilerini Müzik İle Geliştirmek

Çocuğunuzun Bilişsel Becerilerini Müzik İle Geliştirmek

Müziğin beyinde olumlu etki sağladığı, hatta bebeklerin de anne karnındayken buna tepki verdiği bilinmektedir. Müziğin yaratma becerisine katkıda bulunduğu ve öğrenme motivasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Çocukların eğitiminde de müziğin değeri araştırmacılar arasında bir tartışma konusu olmuştur. Ancak asıl önemli olan çocuğunuzu onun gelişimine olumlu olarak katkıda bulunan şeylere maruz bırakmakla ilgili.

Bir şarkı kaç kere aklınıza takıldı? Müziğin beynimize kolayca gömülebileceğini biliyoruz. Araştırmalar, müziğin Alzheimer hastalığı olan hastaların hafızasını, tanımasını ve dikkatini nasıl geliştirdiğini göstermektedir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) sol temporal lobun müzisyenlerde müzisyen olmayanlara göre daha büyük olduğunu ve müzisyen olan grubun bilişsel işlevlerin daha gelişmiş olabileceğini göstermiştir. Sözel hafızaya da sol temporal lob aracılık ettiğinden, araştırmalar müziğin hafıza becerilerini bu yolla arttırdığını göstermektedir.

 

Önemli düşünme becerileri ve bilişsel süreçler, çocuğunuz bir şarkının ritmiyle dans etmeyi öğrenirken, bir şarkının ritmini yaparken, farklı müzik enstrümanlarını tanırken ve hatta bazı şarkı sözlerini ezbere söylemeyi öğrenirken aktive oluyor. Çocuğunuz müzik enstrümanlarını araştırırken (örneğin, tuşlara basarken), sebep-sonuç ilişkisiyle denemeler yapar ve nesnelerin nasıl çalıştığını anlar. Yeni kavramları ve bunların nasıl farklı sesler çıkardığını öğrenir, bazılarının diğerlerinden daha derin olduğunu ve her bir sesin farklı bir desen ve ritmi taşıdığını fark eder. Bu işlemler beyninin içinde, hafıza, dil devreleri, dikkat ve konsantrasyon yeteneklerini içeren ağlarla aktifleştirilir. Enstrümanı kullanırken de aynı zamanda motor beceriler kullanılır.

Müzik eğitimi yönetici işlevlerle ilişkilendirilmiştir. Çalışmalar, müzik eğitimi almış ve almamış çocuklar arasında muhakeme becerileri, ses ayrımı ve motor beceriler arasında önemli farklılıklar bulmuşlardır. Ayrıca sözel olmayan zeka ile müzikal yetenek arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Farklı enstrümanlar ve müzik türleri ile olan deneyimler sayesinde çocuklar ses, perde ve tondaki farklılıkları anlayabilirler. Araştırmalar, 4 aylık kadar küçük bebeklerin farklı ses tonlarını ayırt edebildiğini göstermiştir. Müzik ayrıca yönetici işlevler ve engelleyici kontrol ile de ilişkilendirilmiştir. Çocuklar müziği anladığında, daha sonra matematiksel ya da problem çözme yeteneklerine hizmet edecek mekansal-zamansal becerileri de geliştirirler. Bulgular, eğlenceli grup müzik etkinliklerinin bile okul öncesi çocukların dil becerileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir.

Bazı İpuçları

 

  • Çocuğunuzu farklı müzik türlerine maruz bırakın ve farklı ritimleri ve melodileri tanımasına izin verin.
  • Yağmur sesi, kapı zili, cırcır böceği, telefon, kuş sesi gibi farklı çevre seslerini keşfedin. Onlardan bahsedin, en çok sevdiklerinizi tanımlayın ve taklit etmeye çalışın.
  • Bir şarkıyı çalarken farklı hareketlerle denemeler yapın. Alkışlayın, kollarınızı yukarı ve aşağı hareket ettirin, hatta ritmik kalıpları güçlendirmek için vurmalı çalgılar kullanın. Enstrümanlarınız yoksa yaratıcı olun ve ev aletleriyle kendi davulunuzu ve tefinizi hazırlayın.

Önemli olanın en güzel müziği yapmak değil, sesleri keşfetmek ve çocuğunuzu farklı öğrenme ortamlarında müziğe maruz bırakmak olduğunu unutmayın.

Kaynakça: https://blog.kinedu.com/fostering-your-childs-cognitive-skills-through-music/