Çocuğunuzun Gelişimine Yardımcı Olmak İçin 3 Bilimsel İpucu

Çocuğunuzun Gelişimine Yardımcı Olmak İçin 3 Bilimsel İpucu

Hepimiz çocuklarımıza mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri, okulda başarılı olmaları ve yetişkin dönemde başarılı olmaları için en iyi şansı vermek isteriz. Yeni bir ebeveynseniz, büyük olasılıkla arkadaşlarınızdan ve ailenizden birçok tavsiye ve ipucu alıyorsunuzdur. Ama farklı görüşleri sürekli duymak sizin için zor olabilir. Peki, küçük çocuklarımıza mümkün olan en iyi sonuca ve potansiyellerine ulaşma şansını nasıl verebilirsiniz?

Harvard Çocuk Gelişimi Merkezine göre, son birkaç yılda yapılan araştırmalar ve beyin bilimindeki gelişmeler üç ana prensibi işaret ediyor.

 

1. Duyarlı İlişkiler

Çocuğunuzun iletişim çabalarına cevap vermek (öksürmesine, yüz ifadelerine vb. cevap vermek) güçlü beyin bağlantıları kurmasına ve sosyal, duygusal ve bilişsel yeteneklerin gelişimini destekleyecek güçlü bir ilişki kurmasına yardımcı olacaktır. Bunlar onu sosyal açıdan yetkin olmaya ve akıl yürütme becerilerini geliştirmeye yönlendirecektir. Çocuğunuzun öğrenme deneyimlerinden zevk alma, karmaşık duyguları anlama, empati kurma ve kendine güvenme olasılığı daha fazla olacaktır. Edineceği bu beceriler seti, yaşamı boyunca onun için faydalı olacaktır.

Ayrıca, bu besleyici ve destekleyici ilişkiye sahip olmak, çocukluk döneminde esneklik için temel oluşturabilir ve yetişkinler de stresli durumlarla başa çıkmak için esnekliğe ihtiyaç duyduğundan, bu faktör yaşam boyunca önemlidir. Aslında sıkıntılarla başa çıkabilen çocuklar ve ergenler arasında ortak bir nokta vardır: Ebeveyn veya bakıcı ile istikrarlı ve destekleyici bir ilişki kurmak. Bu neden önemli? Çünkü çocuğunuza kişisel tepkiler vermeniz, onu gelişimsel aksaklıklardan koruyan ve davranışını bazı şeylere uyum içinde tepki göstermesini sağlayacak şekilde nasıl planlayacağını, uyarlayacağını ve düzenleyeceğini öğreten bir destektir.

2. Temel Yaşam Becerileri

Temel yaşam becerileri veya yönetici işlevler, yetişkinler olarak ilişkilerimizi ve günlük görevlerimizi etkin bir şekilde yönetmek için kullandığımız bir dizi beceridir. Bunlara planlama, öz kontrol, esneklik, odaklanma vb. dahildir. Çocuğunuzun temel becerilerini güçlendirmesine yardımcı olmak sadece okulda değil, aynı zamanda yaşamı boyunca elde edeceği başarılar için önemlidir. Bu beceriler hedeflerimizi gerçekleştirmemizi, çevremizdeki değişikliklere uyum sağlamamızı, öncelik vermemizi, kuralları hatırlamamızı ve itici davranışlara karşı direnmemizi sağlıyorlar. Bizi sağlıklı seçimler yapmaya yönlendirdiği için öğrenme ve gelişim için çok önemlidirler.

Bu beceriler doğuştan gelmediği için, onları çocuğunuza öğretmek için önemli bir rol oynuyorsunuz ve pratik yapmalarına yardımcı oluyorsunuz. İskele metodunu kullanarak ve gelişimsel olarak uygun desteği sağlayarak çocuğunuza yardım edebilirsiniz. Bu, kendisi yapmaya hazır olmadan önce ona yardım etmeniz gerekeceği anlamına geliyor. Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz? Rutinler oluşturun, davranışı modelleyin ve daima çocuğunuzla destekleyici ve istikrarlı bir ilişki sürdürün. Çocuğunuz ilk yıllarında, birkaç dakika odaklanmak ve basit kuralları takip etmek gibi bazı temel becerileri edinecek. Daha sonra, okul öncesi dönemde, yeni becerilerini öğrenmesi için sahip olduğu becerileri geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Eğer çocuğunuz bu süreç boyunca yeterince destek alırsa, ergenlik yıllarında akran baskısına direnme, uzun vadeli bir hedef belirleme ve engelleri aşma gibi daha karmaşık becerileri öğrenmeye hazır olacaktır.

3. Stresten Kaçınma

Hepimiz stres yaşamışızdır ama bu çok kötü bir şey değildir. Kaçınılması gereken şey, şiddetli ve uzun süreli strese maruz kalmaktır çünkü bu birçok biyolojik sistemi bozabilir ve temel becerileri kullanmayı zorlaştırabilir. Erken çocukluk döneminde, eğer stres uzun sürerse, beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek toksik stres ortaya çıkabilir. Peki, bu konuda ne yapabilirsiniz? Çocuğunuzun güçlü ve uzun süreli strese neden olabilecek durumlardan kaçınmasını sağlayın. Bu şekilde sinirsel bağlantılarını güçlendirecek ve daha fazla beceri öğrenecektir. Ayrıca kendinize de iyi bakın. Uzun süre boyunca çok fazla stres altındaysanız, çocuğunuz için destekleyici bir ortam sağlamanız zorlaşabilir.

Kaynakça: https://blog.kinedu.com/3-science-based-tips-to-help-your-little-one-thrive/