Çocuk Depresyon Envanteri (ÇDE)

Çocuk Depresyon Envanteri (ÇDE)

Çocuğunuza depresyon tanısı konduysa veya çocuğunuz depresyon şüphesi bakımından değerlendirilecekse, Çocuk Depresyon Envanterini (ÇDE) duymuş olabilirsiniz. ÇDE, profesyonellerin 7-17 yaş arasındaki çocuklarda ve ergenlerde bilişsel, duyusal ve davranışsal depresyon belirtilerini ölçmek için kullandığı bir araçtır. ÇDE, çocuklarda depresif belirtilerin ciddiyetini ölçmek için kullanılır. Ayrıca ÇDE, çocuklarda majör depresif bozukluk ile kronik depresif bozukluk arasındaki ayrımı gösterir ve uygulayıcıların bu hastalıklar ile diğer psikiyatrik durumlar arasında ayrım yapmalarına yardımcı olur.

ÇDE, çocuklarda depresyonun tanılanması için kullanılan kişisel bir rapor değerlendirmedir.

ÇDE’nin iki formu vardır: Orijinali 27 maddelik olan form ve tamamlaması 5 ila 15 dakika süren 10 maddelik kısa form. Kısa form genellikle bir tarama aracı olarak kullanılırken, uzun form daha tanısaldır.

 

ÇDE Nasıl Uygulanır?

ÇDE ‘deki her maddenin üç seçeneği vardır ve çocuktan son iki hafta boyunca duygularını en iyi açıklayan bir cevabı seçmesi istenir.

Değerlendirmede depresyonun farklı bileşenlerini ölçen beş alt ölçek bulunmaktadır:

 

  • Zevk alamama (Yaşama sevicinin azalması)
  • Olumsuz benlik saygısı (Hiçbir şeyde iyi olmadığı inancı)
  • Etkisizlik (Motivasyon eksikliği veya görevleri tamamlayamamak)
  • Kişilerarası problemler (Yakın ilişkiler kurma ve yakınlaşma zorluğu)
  • Olumsuz ruh hali (Sinirlilik veya öfke)
  • Güvenilirlik ve Yorumlama

ÇDE mükemmel psikometrik özelliklere sahiptir, bu da doğru kullanıldığında çocuklarda depresyonun doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi anlamına gelmektedir. Bazı araştırmalarda, testin okuma güçlüğü çeken çocuklar için uygun olmadığını gösterilmiştir.

Çocuklarda kullanılan diğer kişisel rapor değerlendirmeler gibi, ÇDE de bazı sınırlamalara sahiptir. Örneğin, çocuklar duyguları anlama ve ifade etme ile ilgili yetişkinlerle aynı beceriye sahip olmadıkları için, cevapları gerçek duygusal hallerini yansıtmayabilir. Ayrıca, çocukların gerçek duygularını temsil eden cevaplardan ziyade kendilerinden bazı beklenen cevaplar olduğu fikri ile gerçekte olandan farklı cevaplar vermeye çalışmaları yetişkinlere göre fazladır. Bazı araştırmacılar, yaşa uygun okuma becerisine sahip olmayan çocukların, ÇDE puanları temelinde yanlış bir tanı alabileceklerini de gözlemlemişlerdir.

{!GALLERY}