Çocuk Gelişimi Uzmanı Kimdir?

Çocuk Gelişimi Uzmanı Kimdir?

Çocuğunuzu Hangi Durumlarda Çocuk Gelişimi Uzmanına Getirmelisiniz?

Çocuk gelişimi uzmanları üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinden mezundurlar. Çocukları bütüncül bakış açısı ile değerlendirirler. Gelişim değerlendirme sürecinde psikologlar ve psikiyatristler ruh sağlığını, dil konuşma terapistleri dil gelişimini derinlemesine incelerken çocuk gelişim uzmanları çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini bütüncül olarak değerlendirir. Böylelikle bir gelişim alanındaki problemi değil oluşabilecek tüm gelişimsel problemleri tespit edip gerekli birimlere yönlendirir. Çocuğunuzun basit problemleri varsa öncelikle doğru bir yönlendirme için çocuk gelişim uzmanına gitmeniz gerekir. Çocuk gelişimi uzmanı çocuğunuzun gelişimsel değerlendirmesini yaparak problemine göre çocuğunuzu gerekli uzmanlara yönlendirir.

Çocuk gelişimi uzmanları, çocuğun gelişim ihtiyaçlarını ve hedeflerini değerlendirmek için çocuklarla, ebeveynleriyle ve eğitimcileriyle çalışan kişidir. Uzmanlar, tipik ve atipik gelişim konusunda oldukça bilgilidirler, gelişimsel bir sorunun belirtilerini tanıyabilir ve ebeveynlerin sorunun üstesinden gelmesi için çocukla en iyi şekilde nasıl çalışacakları konusunda öneride bulunabilirler.

 

Çocuk gelişim uzmanları;

 

 • 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren,
 • Özel gereksinimi olan çocuklar (Otizm, Down Sendromu, Cerabral Palsi, Dil ve Konuşma Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Öğrenme Güçlüğü, Üstün Yeteneklilik),
 • Korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş) çocuklar,
 • Hastanede yatan çocuklar ile çalışır.
 • Gelişimsel değerlendirme ve takip sonucunda ise ailelere çocuk odaklı aile danışmanlığı verirler.

Çocuk Gelişim Uzmanının Görevleri

 • Çocuk gelişim uzmanları, 0-18 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini nesnel ölçütler kullanarak değerlendirir.
 • Gelişimsel olarak çevresel veya biyolojik risk (erken doğum gibi) altında bulunduğu belirlenen çocuklara ve ailelerine yönelik erken müdahale programları çocuk gelişimciler geliştirir, uygular ve süreci takip eder.
 • Bireylerin gelişim ve kronolojik yaşlarını dikkate alarak bireysel destek programlarını hazırlar.
 • Çocukların gelişimleri ile ilgili ailelere, öğretmenlere danışmanlık yapar.
 • Doğum öncesi ve sonrası annelik eğitimi verir, danışmanlık yapar.
 • Çocuk yayınlarında ve oyuncak sanayiinde danışmanlık yaparlar.
 • Hastanede tedavi-bakım birimlerinde çocuğa gelişimsel destek verir.

Çocuk gelişimciler nöroloji, odyoloji ve dil konuşma bozuklukları, fizik tedavi, çocuk ruh sağlığı uzmanları ile transdisipliner çalışma yürütür.

{!GALLERY}