Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi

Çocuk Psikolojisi ve Gelişimi

Çocuk psikolojisi psikoloji dalından ve en çok çalışılan uzmanlık alanlarından biridir. Bu özel alan, çocukların doğum öncesi gelişim döneminden ergenlik döneminin sonuna kadarki zihin ve davranışlarına odaklanmaktadır. Çocuk psikolojisi, sadece çocukların fiziksel olarak nasıl büyüdükleriyle değil, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleriyle de ilgilidir.

Günümüzde, psikologların tümü çocuk psikolojisinin benzersiz ve karmaşık olduğunu kabul etmektedir, ancak birçoğu gelişim konusuna yaklaşırken, benimsedikleri bakış açısı bakımından farklılık gösterir. Uzmanlar aynı zamanda, çocuk psikolojisindeki bazı önemli sorulara verdikleri yanıtlara göre farklılık göstermektedir; örneğin, erken yaşantının sonrakilerden daha önemli olup olmadığı ya da doğanın ya da beslenmenin gelişimin belirli yönlerinde daha büyük bir rolü olup olmadığı gibi.

 

Çocukluk, yaşamın tümünde oldukça önemli bir rol oynadığından, bu dönemin neden psikoloji, sosyoloji ve eğitimde bu kadar üzerinde durulan bir konu haline geldiği açıktır. Uzmanlar, normal çocuk gelişimine katkıda bulunan birçok etken ile birlikte, çocukluk döneminde psikolojik sorunlara yol açabilecek çeşitli faktörlere de odaklanmaktadır. Benlik saygısı, okul hayatı, ebeveynlik, sosyal baskılar ve diğer konular, çocukların sağlıklı ve uygun şekillerde gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için çaba gösteren çocuk psikologlarının büyük ilgisini çekmektedir.

 

 

Çocuk Psikolojisinin Farklı Bağlamları

 

 

Gelişim ve gelişimi etkileyen faktörler denildiğinde aklınıza ne geliyor? Genel bir tanım içinde, genetik ve kişisel özellikler ile birlikte bir çocuğun nasıl büyüdüğünü etkileyen çevresel faktörleri düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, gelişim çok daha fazlasını içerir. Sosyal ilişkiler ve içinde yaşadığımız kültür gibi çevresel faktörler de gelişimde önemli rol oynar.

 

 

Çocuk psikolojisi analizimizde göz önüne almamız gereken temel bağlamlardan bazıları şunlardır:

 

 

Sosyal Bağlam: Akranlar ve yetişkinlerle ilişkilerin çocukların nasıl düşündüğü, öğrendiği ve geliştiği üzerinde etkisi vardır. Aileler, okullar ve akran grupları, sosyal bağlamın önemli bir bölümünü oluşturur.

 

 

Kültürel Bağlam: Bir çocuğun içinde yaşadığı kültür, yaşam boyu gelişimini etkileyen bir dizi değerlere, geleneklere, paylaşılan varsayımlara ve yaşam biçimlerine katkıda bulunur. Kültür, çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerinde, aldıkları eğitim türünde ve sağlanan çocuk bakım türünde rol oynayabilir.

 

 

Sosyoekonomik Bağlam: Sosyal sınıf aynı zamanda çocuk gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Sosyoekonomik statü (genellikle SES olarak kısaltılır), insanların ne kadar eğitime sahip oldukları, ne kadar para kazandıkları, sahip oldukları iş ve nerede yaşadıkları gibi çeşitli faktörlere dayanır. Sosyoekonomik durumu yüksek hanelerde yetiştirilen çocuklar fırsatlara daha fazla erişim halindeyken, sosyoekonomik durumu düşük evlerde yaşayanlar sağlık, kaliteli beslenme ve eğitim gibi şeylere daha az erişebilmektedir. Bu gibi faktörlerin çocuk psikolojisi üzerinde büyük etkisi olabilir.

 

 

Unutmayın, bu bağlamların üçü de birbiri ile sürekli etkileşim halindedir. Çocuk düşük sosyoekonomik statü nedeniyle daha az fırsata sahip olsa da, sosyal ilişkileri zenginleştirmek ve güçlü kültürel bağlar bu dengesizliğin düzeltilmesine yardımcı olabilir.

 

 

Önemli Noktalar

 

Çocuk psikolojisi, davranış üzerindeki genetik etkilerden sosyal ilişkilere kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsar. Aşağıdakiler, çocuk psikolojisi çalışmalarının ana konulardan bazılarıdır:

  • Genetik
  • Çevresel etkiler
  • Doğum Öncesi Gelişim
  • Sosyal Büyüme
  • Kişisel Gelişim
  • Dil
  • Cinsiyet rolleri
  • Bilişsel Gelişim
  • Cinsel Gelişim

 

Çocuk psikologları, çocukların belirli gelişim dönemlerindeki problemleriyle başa çıkmalarına yardım konusunda uzmanlaşabilir veya daha genel bir yaklaşım izleyebilir. Her iki durumda da, bu uzmanlar, çocukların olası sorunları aşmalarına ve sağlıklı sonuçlara yol açabilecek şekilde büyümelerine yardımcı olmak için çabalarlar. Örneğin, çocuk psikologları, hangi bakım ortamı ve uygulamalarının çocuk en iyi psikolojik sonuçlara yol açtığına bakabilir veya gelişimlerine yardımcı olmak için çocuklarla birlikte çalışabilir.

 

 

Kaynakça
https://www.verywellmind.com/what-is-child-psychology-2795067

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94