Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocuklarda oluşan davranış bozukluğu kötü davranışların ötesine geçmektedir. Davranış bozukluğu; Toplumsal normları ve başkalarının haklarına ihlal etme davranışlarıyla karakterize edilebilir aynı zamanda teşhis edilebilir bir ruh sağlığı durumudur.
 

9-17 yaş arası çocukların yüzde 1 ila 4’ünün davranış bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum erkeklerde kızlara göre daha yaygındır.

 

Davranış bozukluğu olan çocukların profesyonel tedavi görmeleri önemlidir. Erken uyarı işaretlerini tanımak, uygun önlemleri almanıza yardımcı olabilir.
 

Davranış Bozukluğu Belirtileri

Davranış bozukluğu normal genç isyanının ötesine geçer. Bunlar öğretmenler, ebeveynler, akranlar ve diğer yetişkinler arasında alarmı artıracak ciddi davranış problemlerini içerirler.
Davranış bozukluğu tanısı konması için çocukların önceki yıl aşağıdaki semptomlardan en az üç ve son altı ayda en az bir tanesini sergilemiş olmaları gerekir:

 

 

 • İnsanlara ve hayvanlara yönelik saldırganlıkları olur
 • Genellikle zorbalık yapar, tehdit eder veya başkalarını korkutur
 • Genellikle fiziksel kavgalar başlatır
 • Ciddi zararlar verebilecek aletler kullanır.
 • İnsanlara fiziksel zarar verir
 • Hayvanlara fiziksel verir

 

Kişisel Eşyalara Zarar Verme

 • Kasıtlı yangın çıkarma
 • Diğer kişisel eşyalara zarar verme

 

Kandırmak veya Hırsızlık

 • Bir eve, arabaya veya binaya gizlice girme ya da eşyaya zarar verme
 • Kişisel kazanç için yalan söyleme
 • Hırsızlık yapma

 

Ciddi Kural İhlali

 • Geceleri geç saate kadar dışarıda kalmak
 • En az iki kez geceleri evden kaçmak
 • Genellikle 13 yaşından önce başlarsa, okuldan öğrenim görmesi zorlaşır

 

 

Davranış Bozukluğu Çeşitleri

Akıl hastalıklarını teşhis etmek için kullanılan DSM-5, sınırlı sosyal duyguları olan veya olmayan davranış bozukluğu arasındaki farkı ayırt eder. Sınırlı sosyal duyguları olan bireyler, pişmanlık yoksunluğu, duygusuzluk ve empati eksikliği ile karakterize edilir.

Okuldaki veya işteki performanslarından endişe duymazlar ve sığ duyguları vardır. Duygusal ifadeleri başkalarını manipüle etmek için kullanılabilirler.
{!GALLERY} Davranış Bozukluğu Çocuğun Fonksiyonlarını Bozuyor
Davranış bozukluğu sadece bakıcılar için bir zorluk değil, aslında çocuğun fonksiyonlarını da bozan bir durumdur.

Davranış bozukluğu olan çocuklar, eğitimlerinin etkileneceği derecede yaramazlık yaparlar. Genellikle öğretmenlerden sıklıkla disiplin cezası alırlar ve derste huysuz olabilirler. Davranış bozukluğu olan çocukların, başarısız olma veya okulu bırakma riski daha yüksek olabilir.

Davranış bozukluğu olan çocukların zayıf insan ilişkileri vardır. Arkadaşlıklar geliştirmek ve sürdürmek için mücadele ederler. Aile üyeleriyle olan ilişkileri genellikle davranışlarının ciddiyeti nedeniyle zorlu geçebilir.

Davranış bozukluğu olan ergenlerin yasal sorun yaşama olasılığı daha yüksektir. Madde kullanımına, şiddet içeren davranışlara ve kanuna aykırılığa yol açabilir.

Ayrıca cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskinin görülmesi bu kişilerde daha sık olabilir. Araştırmalar, davranış bozukluğu olan gençlerin birden fazla cinsel partnere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve korunma kullanma olasılıklarının daha düşük olduğunu göstermektedir.

Davranış Bozukluğunun Potansiyel Nedenleri
Araştırmacılar, bazı çocukların neden davranış bozukluğu geliştirdiklerinden tam olarak emin değil. Muhtemelen çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler vardır.
İşte rol oynayabilecek birkaç faktör var:

 • Beyin anormallikleri: Nörogörüntüleme çalışmaları, davranış bozukluğu olan çocukların beynin belirli bölgelerinde bazı fonksiyonel anormallikleri olabileceğini göstermektedir. Ön-ön korteks (yargılamayı etkiler) ve limbik sistemde (duygusal tepkileri etkiler) fonksiyonel anormalikler görülebilir.
 • Genetik:Çalışmalar, anti-sosyal davranışların yaklaşık yüzde 50’sinin miras kaldığını göstermektedir. Ancak araştırmacılar genetik bileşenlerin davranış bozukluğuna ne gibi etkileri olduğunu konusunda henüz emin değildir.
 • Sosyal konular: Yoksulluk, dağınık mahalleler, yoksul okullar, ailevi sorunlar, ebeveyn psikopatolojisi, sert ebeveynlik ve yetersiz denetim, davranış bozukluğunun güçlü bir korelasyonudur.
 • Bilişsel açıklar: Düşük IQ, zayıf sözel beceriler ve yürütme işlevindeki bozulma, çocukları problem yaşama konusunda daha savunmasız hale getirebilir.

Karşıt Muhalif Bozukluğu, Bozukluğu Yaratan Bir Öncü Olabilir
Karşıt Muhalif bozukluğu olan bazı çocuklar davranış bozukluğu geliştirmeye devam eder. Karşıt Muhalif bozukluğu, kızgın veya huzursuz bir ruh hali, tartışmacılık, meydan okuma ve sonsuz haklılık modelini içeren bir davranış bozukluğudur.
Etkili bir tedavi olmadan, karşıt muhalif bozukluğunun çocuk yaşta davranış bozukluğuna ilerleyebileceği düşünülmektedir.
Davranış bozukluğu olan çocukların sonraki yaşamlarında antisosyal kişilik bozukluğu geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Komorbid Koşullar
Davranış bozukluğu olan birçok çocuğun başka sağlık sorunları veya bilişsel bozuklukları vardır. Bunlara en yaygın eşlik eden koşullar:

 • DEHB
 • Kendi kendine zarar verme eyilimi
 • Kötü madde kullanımı
 • Depresyon ve anksiyete
 • Pos-Travmatik stres bozukluğu
 • Öğrenme güçlüğü

Davranış Bozukluğu Nasıl Teşhis Edilir
Çocuklarda davranış bozukluğu, bir ruh sağlığı uzmanı veya bir doktor tarafından teşhis edilebilir. Bir profesyonel çocukla röportaj yapabilir, kayıtları gözden geçirebilir ve ebeveynlerden ve öğretmenden çocuğun davranışlarıyla ilgili anketler doldurmasını isteyebilir. Davranış bozukluğu olan çocuğu değerlendirmek için psikolojik testler ve diğer değerlendirme araçları kullanılabilir.

Tedaviler
Davranış bozukluğu tedavisi, çocuğun yaşı ve davranış sorunlarının ciddiyeti gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. En yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Psikoterapi: Bireysel terapi, çocuğa öfke kontrolü ve dürtü kontrolü gibi yeni beceriler öğretebilecek durumlarda faydalı olabilir.
 • Ebeveyn eğitimi: Tedavi genellikle bakıcıları ve ebeveynleri içerir. Ebeveynlere, çocuk agresif veya şiddetli ise evde güvenliği artırmak için davranış yönetimi stratejileri ve teknikleri öğretilebilir.
 • Aile terapisi: Ebeveynler, kardeşler ve diğer aile üyeleri, çocukla terapiye katılmaya davet edilebilir. Bazen, ebeveynler ve çocuk arasındaki ilişkiyi geliştirmek, aile etkileşimlerini iyileştirebilir.
 • Yatış: Bir çocuğun veya ergenin davranışının kontrolden çıktığı durumlarda, herkesi güvende tutmak için bir sağlık kurumuna yatışı gerekebilir. Terapötik bir ortam kötü madde kullanımı, cinsel davranış veya şiddet konularını ele alabilir.
 • İlaçlar: Davranış bozukluğunu tedavi eden bir ilaç yoktur. Ancak bazen doktor, belirtilerin bir kısmını tedavi etmek veya altta yatan diğer akıl hastalıklarını tedavi etmek için ilaç yazabilir.

Erken müdahale en etkili tedaviyi sağlamanın anahtarıdır, bu nedenle ebeveynlerin, eğitimcilerin ve doktorların çocuklarda görülen davranış bozukluğu belirtilerinin farkında olmaları önemlidir, böylece uygun yönlendirmeler ve müdahaleler uygulanabilir.

Kaynakça
https://www.verywellmind.com/signs-of-conduct-disorder-in-children-4127239