Çocuklarda Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çocuklarda Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çocuklarda dil gelişimini etkileyen altı faktör vardır:

  • Vücut: Konuşmadan sorumlu fiziksel organlar, konuşma gelişimini etkiler. Bu organlar düzgün geliştiğinde, çocuk, dili daha iyi öğrenir ve telaffuzu doğru olur.
  • Sağlık: Duyu organları yeterince gelişmiş olan sağlıklı çocuklar, çevreden gelen uyaranları doğru biçimde alırlar, dili daha hızlı ve daha iyi öğrenirler. Çeşitli sağlık problemleri olan çocuklar dil ediniminde sorun yaşayabilirler.
  • Zekâ: Çocuğun zekâsı, dil gelişimini etkiler. Zeki çocuk iyi anlar, bu sayede daha hızlı ve daha iyi öğrenir, daha az dilbilgisi hatası yapar.
  • Cinsiyet: Kız çocuklarının erkeklere kıyasla dili daha erken öğrendikleri görülmüştür. Cümleleri daha uzun ve telaffuzları sıklıkla daha doğrudur.
  • Aile: Aile üyelerinin dili kullanım şekli, çocuğun dil gelişimini etkiler. Çocukla iletişim kurma biçimleri, ona konuşması için ne kadar fırsat tanındığı, konuşmasının ne ölçüde teşvik edildiği, vb. faktörler, çocuğun dil gelişimini etkiler. Geniş ailelerin çocukları, çekirdek ailelerin çocuklarına kıyasla dili daha hızlı öğrenirler. Ayrıca geniş ailelerin çocuklarının kelime dağarcığı, çekirdek ailelerin çocuklarının kelime dağarcığından daha geniştir.
  • Ailenin Ekonomik Durumu: Üst gelir grubundaki çocukların daha iyi dil gelişimi gösterdikleri görülmüştür. Daha iyi bir çevreleri; daha iyi fırsatları, okulları, öğretmenleri vardır, bu sayede otomatik olarak dil gelişimi bakımından daha avantajlıdırlar. Doğru şekilde konuşurlar ve kelime dağarcıkları zengindir. Cümle kurarken daha uygun kelimeleri seçerler.

Kaynakça

Bu makale Jatin Dutta tarafından yazılmıştır. Orijinal metni buradan okuyabilirsiniz.