Çocuklarda dil gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?

Çocuklarda dil gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?

Vücut

Konuşmadan sorumlu olan fiziksel organlar konuşmanın gelişimini etkiler. Bu organlar düzgün bir şekilde gelişirse çocuk daha iyi bir dil öğrenir ve telaffuzu da doğrudur.

Sağlık

Sağlıklı ve duyu organları uygun şekilde geliştirilmiş çocuklar çevreden doğru uyaranları alırlar ve daha hızlı bir şekilde daha iyi bir dil öğrenirler. Çeşitli sağlık problemi olan çocuklar dili edinmede sorun yaşayabilirler.

Zeka

Çocuğun zekası çocuğun dil gelişimini etkiler. Zeki çocuğu anlamak iyidir, bu yüzden daha hızlı ve daha iyi öğrenir. Daha az gramer hatası yaparlar.

Cinsiyet

Kızların dili erkeklerden daha erken öğrendikleri görülmüştür. Cümleleri uzun ve telaffuzları sıklıkla daha  doğrudur.

Aile

Aile üyelerinin dili çocuğun dil gelişimini etkiler. Onunla nasıl iletişim kuruyorlar? Çocuğun konuşma fırsatı bulması, teşvik edilmesi vb. Çocuğun dil gelişimini etkiler. Geniş ailelerin çocukları, dili çekirdek ailedeki çocuklardan daha hızlı öğrenirler. Geniş ailelerin çocuklarının kelime dağarcığı, çekirdek ailelerin çocuklarının kelime dağarcığından daha fazladır.

Ailenin sosyo- ekonomik durumu

Üst gelir grubundaki çocukların daha iyi bir dil gelişimine sahip oldukları görülmüştür. Daha iyi bir çevre, daha iyi fırsatlar, daha iyi okul ve öğretmenler elde ederler, bu yüzden otomatik olarak dil gelişi konusunda daha avantajlıdırlar. Doğru konuşuyorlar ve zengin bir kelime dağarcığına sahipler. Daha iyi kelimeleri seçerek cümleler kurarlar.

Kaynakça: https://www.preservearticles.com/psychology/what-are-the-factors-affecting-language-development-in-children/13095