Çocuklarda Görülen Konuşma Bozukluklarını Anlamak

Çocuklarda Görülen Konuşma Bozukluklarını Anlamak

Çocuğunuzun konuşma engelli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Çocuklarda konuşma engelleri düşündüğünüzden daha yaygındır. Bunlar ‘normal’ konuşmayı bozan durumlardır. Kekemeklik, peltek konuşma, fonolojik bozukluklar veya yanlış artikülasyon üretimi bunlardan bazılarıdır. Çocuklarda konuşma engelleri için yaygın olarak kullanılan bir diğer ifade ise konuşma bozukluğudur. Genellikle, konuşma bozukluğunun tam olarak nedenleri bilinmemektedir. Bununla birlikte, bazen yarık damak gibi fiziksel bozukluklar veya konuşma bozukluğunun nedeni olabilecek travmatik beyin hasarı gibi nörolojik bozukluklar da olabilir.

Çocuklarda görülen en yaygın konuşma bozukluklarından beşi ve bunların genel bir tanımını aşağıda listeledik. Elbette, çocuğunuzun herhangi bir tür konuşma bozukluğundan şüpheleniyorsanız daha fazla bilgi için bir dil ve konuşma terapistine danışmanızı önermekteyiz.

Çocuklarda Yaygın Konuşma Bozuklukları

Kekemelik:Kekemelik kısaca, kişinin kullandığı kelimelerin ilk yarısını sık sık tekrarlaması durumudur. Aynı zamanda hece tekrarları ve istemsiz duraklamaları da içermektedir. Kekemelik, hem gelişimsel hem de kazanılmış olabilecek bir konuşma problemidir. Çocuklarda yapılan Konuşma Bozuklukları araştırmalarında kekemiliğin, düşük benlik saygısı, kaygı ya da çocukluktan kaynaklanan travmatik bir olay ile bağlantılı olabileceği tahmin edilmektedir.

Konuşma Apraksisi:Apraksi, konuşma seslerinin tutarsız bir şekilde üretilmesini ve yeniden düzenlenmesini içeren bir bozukluktur. Örneğin patates; tapates olarak kullanılabilir. Bu bozukluğun semptomlarının doğumdan itibaren belirginleştiği veya gelişimsel olarak edinildiği görülmektedir. Edinilmiş konuşma apraksisi genellikle yaralanma veya inme gibi fiziksel bir travmadan kaynaklanır.

Konuşma Sesi Bozukluğu:Konuşma sesi bozukluğu olan biri, belirli sesleri çıkarmakta zorlanır. Sesler / r /, / s /, / l /, / g / gibi ve diğer sesleri içerebilir. Örneğin, bir çocuk “tavşan” yerine “davşan” diyebilir. Konuşma sesi bozuklukları iki konuşma bozukluğu kategorisine ayrılmıştır.

Birincisi, fiziksel olarak belirli sesleri çıkarmayı öğrenmekte zorlanan kişilerin dahil olduğu bir Fonetik bozukluk veya Artikülasyon bozukluğudur.

İkinci konuşma sesi bozukluğu ise, Fonemik bozukluktur. Bu tür konuşma problemleri, çocuğun bir dilin ses ayrımlarını öğrenmesinde zorlanması anlamına gelir. Neyse ki çocuklarda bu yaygın konuşma problemleri genellikle kolayca düzeltilir. Dil ve konuşma terapisti ile çalışmak çocuğunuza gerçekten yardımcı olacaktır.

Hızlı – Bozuk Konuşma:  Hızlı – Bozuk konuşma, konuşmanın anlaşılmasını zorlaştıran, bu da kişinin akıcılığını etkileyen bir konuşma bozukluğudur. Bu, kişinin gerçekten hızlı konuşma eğiliminde olması durumunda gerçekleşebilir. Aynı zamanda, kişinin anlaşılması için sürekli kendisini tekrarlamasıyla sonuçlanabilir. Hızlı – Bozuk konuşma aynı zamanda akıcılık bozukluğu olarak da adlandırılır.

Peltek konuşma: Peltek konuşma, /s/ sesini net bir şekilde üretmek için mücadele eden çocuklarda görülen bir konuşma bozukluğudur. Ağzın ön tarafında oluşan pelteklik, çocuğun dilini ağzında çok ileri itmesi durumudur. Ağzın yan taraflarında görülen pelteklikte ise çocuğun çıkardığı ses “ıslık” olarak adlandırılır, bunun sebebi konuşma esnasında çok fazla hava kaçışı olmasıdır.

Burada çocuklarda en yaygın görülen konuşma bozukluğu türlerinden sadece beşini tespit ettik. Listelediklerimizin ötesinde başka konuşma bozuklukları da vardır. Daha fazla bilgi için ücretsiz sitemizi takıp etmeyi bırakmayın. İyi haber şu ki tutarlı bir konuşma terapisi ve erken müdahale ile çocuklarda konuşma bozukluklarının üstesinden gelinebilir.

Kaynakçahttps://www.speechbuddy.com/blog/speech-therapist/speech-impediments-in-children/