Çocuklarda Görülen Özgül Öğrenme Güçlükleri

Çocuklarda Görülen Özgül Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlükleri, çocukların karşılaştığı en yaygın nörogelişimsel sorunlardan bazılarıdır. Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-5)’ya göre, okuma, matematik ve yazılı anlatımın akademik alanlardaki belirli öğrenme bozukluklarının yaygınlığı okul çağındaki çocuklarda % 5-15 arasındadır.

Hem literatürde hem de klinisyenler ve araştırmacılar arasında, belirli bir öğrenme bozukluğunun uygun bir şekilde nasıl sınıflandırılacağını ve tanılanacağı konusunda önemli tartışmalar vardır. Geleneksel olarak, bir çocuğun bilişsel becerileri ile okuma, matematik veya yazılı anlatımdaki başarı arasında önemli bir tutarsızlık olduğunda belirli bir öğrenme bozukluğunun olduğu varsayılmıştır. Bununla birlikte, Amerika’da, son on yılda, erken teşhis ve müdahaleyi ve çocuğun müdahaleye verdiği yanıtı içeren çok katmanlı bir sürece dayanan ve özgül bir öğrenme bozukluğunu belirlemek için kullanılan kriterler ile ilgili değişiklikler ortaya çıkmıştır.

Çocuklarda Öğrenme Bozukluklarının Görülebileceği Alanlar:

DSM-5’e göre, çocukların gösterebileceği üç öğrenme bozukluğu türü vardır: Okuma güçlükleri olan özgül öğrenme güçlüğü, yazılı anlatım güçlükleri olan özgül öğrenme güçlüğü ve matematiksel işlem güçlükleri olan özgül öğrenme güçlüğü. Çocukların bu bozuklukları bir arada bulundurmaları da oldukça yaygındır.

Çocuğun Potansiyeli

Tanılanmış bir öğrenme bozukluğu varsa, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal düzenlemesi ile ilgili kesin kaygılar vardır. Önceki çalışmalar, öğrenme bozukluğu tanısı almış çocukların % 75’inin akran reddi ve sosyal izolasyonla ifade edilen önemli sosyal beceri eksikliklerini gösterdiğini göstermiştir.

Ne Yapılabilir?

Çocuğunuzun kendine özgü olan öğrenme bozukluğunu en etkili şekilde ele almak için çocuğun etkili bir şekilde sınıflandırma ve sunulan zorluk kalıplarını anlamlandırma ve mevcut olan diğer endişe faktörlerini göz ardı etmek ve hangi spesifik müdahalelerin uygulanabileceğini en iyi şekilde belirlemek adına kapsamlı bir değerlendirme yapması önemlidir. Önerilen müdahaleler özellikle çocuğun hem test boyunca hem de akademik ortamlar içinde sergilediği zayıflık alanlarını hedef almaktadır.

Kaynakça: https://nspt4kids.com/parenting/specific-learning-disorders-in-children/