Çocuklarda Görülen Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Çocuklarda Görülen Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Gelişimsel bozukluklar, fiziksel bozuklukları, zihinsel yetersizlikleri, konuşma bozukluklarını ve tıbbi koşulları içeren karmaşık bir bozukluk grubudur. Gelişimsel bozukluklar bazen doğumda teşhis edilebilirler, ancak sıklıkla üç ila altı yaş öncesinde kolayca tanımlanamazlar.

Gelişimsel bozukluklar hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Yaygın gelişimsel bozukluklardan bazıları şunlardır:

 • Zihinsel yetersizlkler
 • Down Sendromu
 • Otizm Spektrum bozukluğu
 • Tourette sendromu
 • Serebral palsi
 • Spina bifida
 • Fragile X sendromu
 • Fetal alkol ve uyuşturucuya bağlı sendromlar
 • Genetik bozukluklar
 • Velokardiyofasiyal sendrom
 • Trizomi gibi kromozom anormallikleri

Çocuklar Gelişimsel Bozukluları Aşabiliyor mu?

Çoğu zaman doktorlar, çocukların gelişimsel bozukluklarına "gelişimsel gecikmeler" olarak atıfta bulunurlar. Bu örtücü terim bazı durumlarda yanıltıcı olabilir. Sonuçta, gecikmiş bir tren ne olursa olsun istasyona ulaşır, ancak bozulmuş olan bir tren bunu yapamaz.

Gelişimsel bozuklukların büyük çoğunluğu genetik kökenlidir. Genetiğinizden “kurtulmak” mümkün değildir. Bu yüzden de bazı çocuklar, gelişimsel bozukluklarını aşamıyorlar.

Belirli bir gelişimsel bozukluğu olan çocukların hikayelerinde aniden "iyileşme" duyduysanız, bu konuda biraz şüpheci olun. Muhtemelen, çocuğun bozuluğu hafif bir düzeydedir ve çok iyi bir terapi almıştır. Söz konusu olan çocuk, belkide sadece en azından bir süre yaş düzeyinde işlevler gösterebilir.

Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklar Büyüdüklerinde

Gelişimsel bozukluğu olan çocuklar, gelişimsel bozukluğu olan yetişkinler haline gelirler. Çalışma düzeyleri ( sosyal, ekonomik ve kariyer başarısı) bir dizi faktöre bağlı olacaktır:

Bozukluk türü. Bazı gelişimsel bozukluklarda (spina bifida gibi), yetişkinin sosyal olarak ve bir işte iyi işlev görmesi için önemli ölçüde fiziksel desteğe ihtiyacı vardır. Down sendromu, sosyal olarak iyi çalışmayı mümkün kılabilir, ancak çalışma ortamında bir miktar destek gerektirir.

Bozukluğun şiddeti. Hafif düzeyde bozukluğu olan bir yetişkin, bağımsız olarak veya nispeten az destekle çalışabileceği noktaya kadar çalışabilir ve / veya becerilerini geliştirebilir.

Çocukken aldıkları terapinin miktarı ve kalitesi. Genç yaşlarında, uygun terapiler alan bir çocuğun beceri ve kendine güven oluşturma olasılığı daha yüksektir, böylece bir yetişkin olarak başarılı olma olasılığını artırır.

Kişilik. Gelişimsel bozukluğu olan herkes farklıdır. Bu tür bozuklukları olan bazı yetişkinler kendilerini “yeteriz” hissederken, bazıları ise mümkün olduğunca bağımsız veya başarılı olurlar. Bu kişisel farklılıkların sonuçlarla olan ilgisi oldukça büyüktür.

Sosyal ağ. Gelişimsel bozukluğu olan bir yetişkin toplumdan izole olabilir veya sıcak ve sevgi dolu bir aileye ve / veya topluluğa dahil edilebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sizi tanıyan ve başarılı olmanıza yardımcı olmak isteyen ve istekli olan bir toplulukta bağımsız olmak daha kolaydır.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/what-are-developmental-disabilities-2162827