Çocuklarda kaygı azaltmak için 3 Strateji

Çocuklarda kaygı azaltmak için 3 Strateji

ÇOCUKLARDA KAYGIYI AZALTMAK İÇİN 3 STRATEJİ

 

Kaygı, çocuklar için günlük yaşam becerileri üzerinde olumsuz sonuçları olan önemli strese neden olan çok zor olabilir. Çocuklarda kaygıya yardımcı olacak birçok strateji vardır. Otizm spektrum bozukluğu veya zihinsel engeller gibi yandaş hastalıklara sahip birçok çocuk kaygı için daha fazla risk altındadır. Ebeveynler, öğretmenler ve çocuklar kaygı ile başa çıkmak için stratejiler öğrenebilirler.

 

Kaygıyı Azaltmaya Yardımcı Olacak 3 Strateji Türü

Çocuklarda kaygıya yardımcı olacak üç strateji türü proaktif, iletişimsel ve reaktif olabilir.

 

Proaktif stratejiler

Bu stratejilerin amacı kaygının oluşmasını önlemektir. Bazı öneriler görsel çizelgeler, konuşma ve açıklama, rahatlama teknikleri ve fiziksel aktiviteler kullanılır.

Derin nefes alma stratejileri kaygıyı önlemek için son derece yardımcı olabilir.

 

İletişim stratejileri

Çocukların öz-yönetim, öz-düzenleme ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak önemlidir. Bu alandaki stratejiler çocukları duygularını tanımlamaya teşvik etmeye ve kontrollü bir duygusal tepki oluşturmaya odaklanmaktadır. Bir görsel ölçek duygusal durumlarını tespit etmek yardım çocuklara kullanılabilir.

 

Reaktif stratejiler

Anksiyete zaten ortaya çıktıktan sonra çocuklarda anksiyeteye yardımcı olmak için reaktif stratejiler. Anksiyeteyi bir kez gerçekleştiğinde yönetmek için dikkat dağıtma, sessiz zaman, sakinleştirici teknikler, eğlence ve rahatlık stratejileri deneyin.

 

Kaynakça: https://www.yourtherapysource.com/blog1/2020/06/06/strategies-help-children-anxiety/