Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü

Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlükleri, çocukların karşılaştığı en yaygın nörogelişimsel sorunlardan biridir. Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-5)’ya göre, okuma, matematik ve yazılı anlatım gibi akademik alanlardaki belirli öğrenme bozukluklarının yaygınlığı okul çağındaki çocuklarda % 5-15 arasındadır.

 

Hem literatürde hem de klinisyenler ve araştırmacılar arasında, belirli bir öğrenme bozukluğunun uygun bir şekilde nasıl sınıflandırılacağını ve tanılanacağı konusunda önemli tartışmalar vardır. Geleneksel olarak, bir çocuğun bilişsel becerileri ile okuma, matematik veya yazılı anlatımdaki başarı arasında önemli bir tutarsızlık olduğunda belirli bir öğrenme bozukluğunun olduğu varsayılmıştır. Bununla birlikte, Amerika’da, son on yılda, erken teşhis ve müdahaleyi ve çocuğun müdahaleye verdiği yanıtı içeren çok katmanlı bir sürece dayanan ve özgül bir öğrenme bozukluğunu belirlemek için kullanılan kriterler ile ilgili değişiklikler ortaya çıkmıştır.

 

 

Çocuklarda Öğrenme Bozukluklarının Görülebileceği Alanlar

 

DSM-5’e göre, çocukların gösterebileceği üç öğrenme bozukluğu türü vardır:

 

  • Okuma güçlükleri olan özgül öğrenme güçlüğü,
  • Yazılı anlatım güçlükleri olan özgül öğrenme güçlüğü,
  • Matematiksel işlem güçlükleri olan özgül öğrenme güçlüğü.

 

Çocukların bu bozuklukları bir arada bulundurmaları da oldukça yaygındır.

 

Tanılanmış bir öğrenme bozukluğu varsa, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal düzenlemesi ile ilgili kaygılar vardır. Önceki çalışmalar, öğrenme bozukluğu tanısı almış çocukların % 75’inin akran reddi ve sosyal izolasyon gibi önemli sosyal beceri eksiklikleri gösterdiğini saptamıştır.

 

 

Ne Yapılabilir?

 

Çocuğunuzun kendine özgü olan öğrenme bozukluğunu en etkili şekilde ele almak için öncelikle, hangi spesifik müdahalelerin uygulanabileceğini en iyi şekilde belirlemek adına kapsamlı bir değerlendirme yapması önemlidir. Önerilen müdahaleler özellikle çocuğun hem kişisel yaşantısı hem de akademik hayatı içindeki zayıflık alanlarını hedef almalıdır. Doğru bir profesyonel yaklaşım ve çocuğa uygun öğrenme teknikleri ile özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar başarı sonuçlara ulaşabilmektedirler.

 

 

Kaynakça: https://nspt4kids.com/parenting/specific-learning-disorders-in-children/

 

 

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için:

 

+90 (216) 456 42 42
+90 (533) 165 60 94