Çocuklarda Yürütücü İşlev Becerilerinin Artırılması

Çocuklarda Yürütücü İşlev Becerilerinin Artırılması

Yürütücü işlev becerileri, hedeflerimize yönelik davranışlarda bulunmamıza yardımcı olan becerilerdir. Yürütücü işlev becerileri planlama, uygun iletişim, ilişkiler ve görev odaklı davranışların yapı taşıdır.

Yürütücü işlev becerileri çocuğunuzun hazırlıklı, düzenli bir birey olmasına, kendine güvenini arttırmasına ve sosyal durumlarda ona yardım etmesi için çok önemlidir.

Çocuğunuz yürütücü becerilerinde sıkıntı yaşıyorsa, yardım alması ve yeteneklerini arttırması konusunda gereken becerileri öğrenmesi için asla geç değildir. Herhangi bir beceride olduğu gibi burada da çaba, uygulama, övgü ve sabır kullanılacak faktörlerdir.

Çocuğunuzun yürütücü işlev becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçlarını deneyin:

 

Yürütücü İşlev Becelerini Geliştirme 

 

Okul Öncesi ve İlkokul

Çocuğunuzun yürütücü işlev becerilerini arttırmasına yardımcı olmak, çevresine daha fazla yapı eklemekle sağlanabilir.

Çocuğunuza okul için giyeceği kıyafetlerini hazırlaması veya sırt çantasını kapıda hazır bulundurması için yardım edin. Çocuğunuza oyuncaklarını nasıl bırakacağını ve bunu kendi başına nasıl yapması gerektiğini gösterin.

Her seferinde eve geldikten kısa bir süre sonra ve aynı noktada, dikkat dağıtıcıları en aza indirgeyerek ödev yapın. Çocuğunuz okuldaki görevleri yerine getirmekte güçlük çekiyorsa, okuldaki ilgili kişilerle görüşüp bireysel eğitim planı alabilirsiniz.

Çocuğunuza, davranışlarınızın ve hazırlıklı olmanın, kendisi ve tüm aile için daha az stres yaratan olumlu bir mesaj olduğunu gösterin. Aynı zamandan önceden planlama yapma konusunda çocuğunuza model olun. Oyun zamanları ve diğer görevler için bir takvim kullanın ve çocuğunuzu temel planlama becerilerine katılımı için teşvik edin (akşam yemeği için masayı ayarlamak, sınav için çalışmak veya yaklaşan bir parti için bir hediye hazırlamak gibi).

Konuşma sırası ona geldiğinde ve başkaları kendisi konuşurken araya girdiğinde nasıl hissettiğini fark etmesine yardımcı olun. Ondan başkalarının duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğini ve başkalarının davranışlarının veya kelimelerinin kendisini nasıl etkileyebileceğini düşünmesini isteyin.

Ortaokul ve Lise

Çocuğunuz büyüdükçe, organizasyon ve zaman yönetimine yönelik beceriler geliştirmesine yardımcı olun. Çocuğunuzu önceki gece okula hazırlamaya teşvik etmeye devam edin. Her gün ödev yapması için aynı yere oturmasını sağlayın.

Bir görev defteri kullanın. Gerekirse, öğretmenin imzalamasını, kontrol etmesini ve hesap verebilirliği sağlamak için geri vermesini isteyin. Çocuğunuza hedeflere ulaşması için pozitif güçlendirmeler sunun. Elektronikleri ve dikkat dağıtıcı şeyleri sınırlandırın. Erteleme davranışını engellemek için bir zamanlayıcı kullanın. Çocuğunuzu doğru davranışları için övün.

Okuldan yardım alın. Çocuğunuzun notları son derece tutarsızsa, çalışmaları düzensizdir ve ev ödevlerini yapmayı sürekli unutuyorsa, çocuğunuzun öğretmeni, danışmanı veya bir sosyal hizmet uzmanıyla konuşma zamanı gelmiştir.

Çocuğunuzun okul hayatında daha fazla düzene ihtiyacı olabilir. Bunlar ödevlerini bitirmesi için kaynak sağlama, teşvik etmek için danışmanla toplantılar, sırt çantasını ve dolabını kontrol etmek, sınıfta tercihli oturmak, ödevlerini hazırlamak ve kendisinden beklenenleri bilmek için defterini kontrol etmek olabilir.

Üniversite Yılları ve Sonrası

Amaç, çocuklarımızın sadece iş dünyalarını idare etmeye ve günlük yaşamı kendi başlarına ele almaya değil, aynı zamanda mutlu ve başarılı olmaya hazır olmalarını sağlamaktır. Zaman yönetimi, planlama ve organize olma gibi yürütücü işlev becerilerini kullanmak, çocukların kendi başlarına başarılı olmalarını sağlar. Bir iş sunumu için hazırlıklı olmak planlama, zaman kısıtlamasıyla ilgili hususları ve organize olma gibi beceriler gerektirir.

Çocuğunuza kendisine duyduğu güveni arttırın ve sosyal etkileşimlerde bulunmasına, olası sonuçları tahmin etmesine ve davranışlarının potansiyel sonuçlarını ortaya çıkarmada problem çözmeyi öğrenirken pozitif ilişkiler kurmasına yardım edin.

Yürütücü işlev becerileri, çocuğunuzun günlük yaşamında yaşayabileceği birçok stres durumuyla başa çıkmasını sağlayacaktır.

Çocuklarımıza, gelecekleri için üretken ve başarılı olmalarını sağlayacak yürütücü işlev becerilerini arttırmaları için yardım edelim. Çiçeklenmeye devam etmelerine yardımcı olalım!

 

Kaynakça: https://nspt4kids.com/executive-functioning-2/increase-childs-executive-functioning-skills/

 

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için:

+90 (216) 456 42 42
+90 (533) 165 60 94