Çocukların Dengesi İçin Kinezyo Bandın Kullanımı

Çocukların Dengesi İçin Kinezyo Bandın Kullanımı

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, zihinsel engelli çocuklarda kinezyo bandın etkisinin denge ve ayak kemerleri üzerindeki etkisi incelendi. Araştırmacılar zihinsel engelli ve düz ayaklı 30 genci inceledi.

Metot

Katılımcılar rastgele bir deney grubuna ve bir kontrol grubuna ayrıldı. Her katılımcının çalışmadan önce ve sonra barorezistif bir platformda denge ve ayak kemerlerini test edildi. Her iki grup da haftada üç kez 12 haftalık görev odaklı bir eğitim tamamladı. Deney grubuna ayak tabanına kinezyo bant uygulandı.

Sonuç

Kinezyo Bant Kullanımı Sonucunda Veri Analizi Aşağıdakileri Göstermiştir:

-Her iki grupta da gelişmiş denge bulunmuştur.

-Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, deney grubu kapalı gözlerde basınç yer değiştirmesinin medio-lateral merkezinde ve gözü açık testlerde basınç yer değiştirmesinin ön-arka merkezinde daha dengeli bir duruş sergilemiştir.

-Her iki grupta da yüksek ayak kemerleri bulunmuştur.

-Deney grubundaki iki katılımcının sol ayak kemeri düzden normale dönmüştür.

Araştırmacılar, kinezyo bandın zihinsel engelli çocuklarda stabilite duygusunu iyileştirmeye ve uygun ayak yapısı oluşturmaya yardımcı olabileceği sonucuna vardılar.

Kaynakça: https://www.yourtherapysource.com/blog1/2020/05/16/kinesio-tape-balance-and-children-2/