Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi (ÇÇKA) bir çocuğun konuşma üretimini ve başkaları tarafından anlaşılmasını gerçekten zorlaştırabilir. Her hafta birlikte çalıştığım çocukların yaklaşık üçte birinde apraksi var. Yaş grupları 3 yaşından 17 yaşına kadar değişiyor ve her biri birbirinden farklı oluyor.

 

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Nedir?

Çocukluk çağı konuşma apraksisi, çocuğun ileteceği mesajı beyninden oral bölgede bulunan artikülatörlere (dudaklar, dil ve çene) aktarmakta zorlandığı motor konuşma bozukluğudur. Beyin ve ağız ilişkisindeki bu bozulma, çocuğun konuşmasını söylemek istediğini tam olarak bilmesine rağmen gerçekten zorlaştırabilir

Çocukluk çağı konuşma apraksisine genellikle ‘Sözel Dispraksi’ de denir.

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Nasıl Tanılanır?

Çocukluk çağı konuşma apraksisini dil ve konuşma terapistleri tanılayabilirler.

Bu aşamada apraksi için standart bir test yoktur. Bununla birlikte, apraksi için bir konuşma değerlendirmesi sırasında, dil ve konuşma terapisti genellikle çocuğunuzun:

 • Oral motor becerilerini (örneğin dudaklarının, dilinin ve çenesinin gücü ve hareket aralığı),
 • İzole ses üretimini,
 • Bir kelimedeki seslere yapılan vurguları,
 • Otomatik konuşmayı (örneğin 10’a kadar sayma),
 • Ses dizilerinin üretimini (örn. pa-ta-ka-pa-ta-ka),
 • Genel olarak anlaşılabilme yeteneğini ve
 • Dil yeteneğini gözlemleyecektir.

Dil ve konuşma terapistleri arasında apraksi ile ilişkili çeşitli özellikler konusunda genel bir fikir birliği vardır. Bunlardan bazıları:

 • Tutarsız konuşma üretimi,
 • Anlaşılması zor konuşma,
 • Spontane konuşmadan daha net olan otomatik konuşma ve taklit konuşma,
 • Atipik prozodi ve
 • Ünlü seslerde bozulmadır.

 

Ne Tür Tedaviler Var?

Bilimsel kanıtlar, dil ve konuşma terapisinin çocukluk çağı konuşma apraksisi için etkili olduğunu göstermektedir.

Dil ve konuşma terapisi, çocuğunuzun iletişimindeki kısa ve uzun vadeli gelişmeleri ele almalıdır.

 

1.Kısa Vadeli Hedefler:

Çocuğunuzda sözel çıktı yoksa veya konuşma anlaşılırlığı çok düşükse, sözlü beceriler üzerinde çalışırken iletişim kurmaları için alternatif bir yöntem sağlanması / öğretilmesi çok önemlidir. İletişim için alternatif araçlar, işaret dilini, resim kartlarını veya bir tablet üzerindeki uygulamaları kullanmayı içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Bu alternatif iletişim araçları, sözel becerileri geliştirmeye çalışırken çocuğun sesi olarak işlev görecektir. Bu alternatif iletişim araçlarının, sözlü olarak iletişim kuramadığı için çocuğunuzun yaşayabileceği hayal kırıklığını da azaltması muhtemeldir.

 

2.Uzun Vadeli Hedefler:

Uzun vadeli hedefler genellikle çocuğunuzun motor-konuşma / sözel becerilerine odaklanır.

Bilimsel çalışmalar, apraksi olan çocukların genellikle aşağıdaki yaklaşımlara iyi yanıt verdiğini bulmuştur:

 • Kelimelerin ve cümlelerin sık tekrarlanması
 • Tutarlı ve düzenli uygulama
 • Daha kısa, ancak yoğun terapi seansları
 • Konuşma terapisi sırasında kullanılan dokunsal uyaranlar, sözel ve görsel ipuçları

Dil ve konuşma terapisi hayatın erken dönemlerinde başlar ve böylece daha iyi konuşma sağlanabilir.

ÇÇKA olan birçok çocuğun PROMPT yöntemi ile harika ilerleme kaydettiğini de gördüm.

Bu yazıyı çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun, konuşabilme veya alternatif bir iletişim yöntemi kullanarak başkalarıyla anlamlı bir şekilde iletişim kurmayı öğrenme konusunda sizlere umudunuzu kaybetmemenizi söyleyerek bitirmek istiyorum. Hiçbir şey çocukların kendi seslerini bulmalarına yardımcı olmaktan daha faydalı değildir.

Konuşma apraksisi, beyindeki kas koordinasyonunun planlanması ile konuşma için gereken artikülatörler (örn. dudaklar, dil, çene) arasındaki bozulma sonucu ortaya çıkan motor konuşma bozukluğudur. Bu bozukluk kas zayıflığından veya felçten kaynaklanmaz. Konuşma apraksisi olan bir çocuk ne söylemek istediğini bilir, ancak beyni heceleri ve kelimeleri oluşturmak için sesleri üretme ve birleştirmede gereken oral hareketleri koordine etmekte zorlanır.

 

ÇÇKA Genel Belirtiler

Çocukluk çağı konuşma apraksisi her çocukta farklı şekilde görünebilir. Her çocuk apraksinin tüm belirti ve semptomlarını göstermeyebilir. Aşağıdakiler, çocuğunuzun konuşma apraksisine sahip olabileceği potansiyel göstergelerdir:

 • Bebeklik döneminde babıldamanın çok az olması veya hiç olmaması,
 • Hecelerin ve / veya kelimelerin taklidi çok sınırlı olması,
 • İlk kelimeleri 18 aya kadar gecikmesi

İki yaşındaki bir çocuk:

 • Sözel iletişime sahip değildir
 • Herhangi bir kelime yaklaşımı olmadan konuşma dışı sesler kullanır
 • İletişim kurmak için kelimeler yerine jestleri kullanır
 • İletişim kurarken sinirli olur
 • İfadeler veya cümle anlaşılırlığı neredeyse olmamasına rağmen tek sözcükleri üretebilme
 • Üç yaşından sonra kelimelerden sesleri atma
 • Daha önce üretebildiği bir kelimeyi kendisine söylendiğinde taklit edememe
 • Aile üyeleri genellikle çocuk için çeviri tarzı şeyler yapmak zorunda kalabilirler.

 

ÇÇKA Nasıl Teşhis Edilir?

Bir işitme uzmanı, olası işitme kaybını dışlamak için kapsamlı bir işitme değerlendirmesi yapmalıdır.

Bir dil ve konuşma terapisti kapsamlı bir dil ve konuşma değerlendirmesi yapacaktır. Bu değerlendirmeler, çocuğunuzun oral – motor becerilerini, konuşma sesi gelişimini ve dil gelişimini inceleyecektir.

Çocukluk çağı konuşma apraksisi ayırıcı bir tanıdır veya bir sonuca varmak için bir dizi semptomun tüm olası nedenleri incelenerek konulan bir tanıdır. Bu nedenle, tam bir apraksi tanısı hemen konulamayabilir. Fonolojik bozukluklar gibi bozuklukları, apraksi tanısından önce göz ardı etmek önemlidir. Bununla birlikte, tanı ile veya tanışız, çocuğunuzun genel iletişim becerilerini geliştirmek için etkili bir tedavi alacağı belirtilmelidir.

 

Mevcut Olan Tedaviler Nelerdir?

Araştırmalar, sık (haftada 3-5 seans) ve yoğun dil ve konuşma terapisinin daha başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Ayrıca, bireysel terapi apraksisi olan çocuklar için grup terapisinden daha başarılıdır. Oral kas hareketlerinin planlanması, sıralanması ve koordinasyonundaki iyileşme, terapinin ana odağıdır. Yüze dokunmak veya ayna kullanmak gibi görsel ve dokunsal ipuçları, çocuğun koordinasyonunu ve üretimini geliştirmeye yardımcı olan duyusal geri bildirim sağlar. Apraksi tedavisi için en önemli şey hem terapide hem de evde yapılacak pratiktir. Apraksinin tedavisi zaman, sabır ve bağlılık gerektirir. Destekleyici bir ortam çok önemlidir, böylece çocuğunuz iletişimsel etkileşimlerinde kendini başarılı hissedebilir.

Çocukluk çağı konuşma apraksisi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bir dil ve konuşma terapisti ile iletişime geçin.

 

Kaynakça: http://www.theexpatspeechie.com/blog/childhood-apraxia-of-speech-cas