Çocukluk Çağındaki Gelişimsel Gecikmeler ve Erken Müdahaleler

Çocukluk Çağındaki Gelişimsel Gecikmeler ve Erken Müdahaleler

Sağlık sektöründe müdahale, bir sorunu tespit etmek ve iyileştirmeye çalışmak için harekete geçmek, bir tedavi sağlamak anlamına gelir. Erken çocukluk müdahalesi, gelişimsel gecikmeleri veya yetersizliği olan bebeklere ve küçük çocuklara yardım etmek için destek hizmetlerini ifade eder.

Pek çok farklı müdahale türü vardır, bu nedenle sağlık uzmanınız sizin ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyan yaklaşımlardan birini veya bir kombinasyonunu sağlayabilir.
Erken çocukluk müdahalesinin genel amacı, çocuğunuzun gelişimini, öğrenmelerini ve refahını iyileştirmektir.

Erken Çocukluk Dönemi Müdahale Türleri
 

Destek türleri arasında gelişimsel ve davranışsal müdahaleler, ilaç kullanımı ve aile desteği sayılabilir.

Müdahale hizmetleri aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Eğitim programları
 • Aile desteği
 • Anaokulunu müdahaleye dahil etmek
 • Destek servisleri ile bağlantılar
 • Ebeveynlik desteği
 • Davranış ve gelişim için terapi
 • Anaokuluna veya okula geçiş evresini sağlamak.

Erken Çocukluk Dönemi Terapi Türleri

Erken çocukluk müdahalesi ekibini oluşturan sağlık çalışanları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli tedavi alanlarını kapsarlar:

 • Erken özel eğitim: Öğrenme becerilerinin gelişimi ve daha etkin öğrenme sağlanması için yardımcı olur.
 • Ergoterapi: Giyinme ve tuvalet ihtiyacı gibi temel becerilere, oyunlara ve kendi kendine yardım etme becerilerine yardımcı olur.
 • Fizyoterapi: Denge durma, oturma ve yürüme gibi motor becerilere yardımcı olur
 • Psikolojik destek: Her türlü psikolojik sorun ve problemle daha iyi başa çıkmayı sağlamak için yardımcı olur.
 • Dil ve konuşma terapisi: Konuşma, dil, yeme ve içme becerilerine yardımcı olur.

Sağlık uzmanları yetersizliği olan çocukların becerilerini aşağıdaki alanlarda geliştirmeye yardımcı olabilir:

 • Dengede durmak
 • Giyinmek ve tuvalet ihtiyacını gidermek
 • Yeme ve içme
 • Motor (hareket) becerileri
 • Oyun oynamak
 • Oturmak, sürünmek ve yürümek
 • Dil ve konuşma

Çocuğunuz için Davranışsal Destek

Çocuğunuzun duyguları veya davranışları hakkında endişeleriniz varsa, sizi ilgilendiren durumların ve yanıtların bir günlüğünü tutmak iyi bir başlangıç olacaktır. Uygun olmayan davranışların nerede ve ne zaman gerçekleştiği hakkında bilgileri de ekleyin. Ardından endişelerinizi, sağlık uzmanlarıyla görüşebilirsiniz.

Araştırmalar otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için mümkün olduğunca erken başlayan eğitim ve davranışsal müdahalelerde çoğu çocuk için en iyi sonuçların elde edildiğini göstermektedir. Araştırma ayrıca, zaman alan yoğun tekniklerin kullanılmasının başarı için kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Davranış temelli yaklaşımlar, çocuklara yapılandırılmış tekniklerle yeni davranış ve becerilerin öğretilmesine odaklanır.

Erken Çocukluk Müdahale Hizmetlerine Erişim

Çocuğunuz ve aileniz için erken çocukluk müdahalesine giden birçok yol vardır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, aşağıdaki çeşitli destek hizmetlerine erişebilirsiniz.

Yardım Alabileceğiniz Yerler Şöyledir:

 • • Doktorunuz
 • • Erken çocuklukta müdahale servisleri
 • • Sağlık merkezleri
 • • Danışmanlık merkezleri
 • • Rehabilitasyon merkezleri
 • • Gelişim merkezleri

Kaynakça
: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/childhood-developmental-delay-and-disability-early-intervention

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94