COVID-19 Pandemisinde Ergoterapi

COVID-19 Pandemisinde Ergoterapi

Kamuoyu Bildirisi

COVID-19 salgını dünya çapında bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamı, sağlığı ve refahı üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Ergoterapide; bireylerin meslekleri, hayata anlam ve amaç getirmek için yaptıkları ve aileler -topluluklar olarak yaptıkları günlük aktiviteleri ele alır. Meslekler insanların ihtiyaç duydukları, istedikleri ve yapmaları beklenen faaliyetleri içerir. Mesleki adalet, tüm insanların hayatta kalmak, kendini anlamlı olarak tanımlamak ve kendi refahlarına ve topluluklarının refahına olumlu katkıda bulunan mesleklere katılma hakkının yerine getirilmesidir.

Bir meslek olarak, insanların COVID-19 salgını sonucunda mesleklerine nasıl eriştikleri ve mesleklerini nasıl üstlendikleri ile ilgili sonuçları ve değişikliklerin farkındayız. Bu değişiklikler şunları içerir: kaynaklara erişimde zorluk, günlük yaşam aktiviteleri, iletişim, hareketlilik, sosyal izolasyon, yerinden olma, zihinsel sağlık ve refah. Ergoterapistlerin bu pandemide güvenli ve sağlıklı kalmak için enfeksiyon kontrol önlemlerine erişmeli ve kullanmalıdırlar. Aynı zamanda ergoterapistlerin psikolojik, zihinsel sağlık ve dayanıklı olmaları gerekir.

Ergoterapistler, mesleklerine sürekli erişimi kolaylaştırmak için stratejiler geliştirmek için insanlarla birlikte çalışacaktır. Bu stratejiler bireysel, aile, toplum, sosyal ve çevresel uyum, zihinsel sağlık yardımcı teknoloji konularında olabilir.

Kaynakça: https://www.wfot.org/about/public-statement-occupational-therapy-response-to-the-covid-19-pandemic