Davranış Bozuklukları

Davranış Bozuklukları

Davranış bozukluğu; çocuklarda ve ergenlerde görülen ciddi duygusal ve davranışsal bir grup problemden herhangi birine işaret etmektedir. Davranış bozukluğu olan çocuklar sık sık aşırı derecede tedirgin edici, sosyal olarak kabul edilemez, ve yasaları ihmal edecek şekilde davranırlar; fakat diğer yandan yaptıklarında haklı olduklarını düşünürler ve kurbanlarına karşı çok az empati gösterirler veya hiç göstermezler. Başkaları, bu çocukların ruhsal bozukluğu olduğunu fark etmeden bu çocukları "yaramaz" olarak etiketlerler. Davranış bozukluğu; yetişkinlikte de tanılanabilir, fakat belirtiler çoğunlukla 16 yaşlarından itibaren görülmeye başlanır. Bazı davranış bozukluğu olan çocuklar; yetişkinlerde görülen antisosyal kişilik bozukluğu olarak bilinen ruhsal bozukluktaki görülen durumlara benzer belirtiler geliştirmeye devam ederler.

 

Belirtiler

Davranış bozukluğundaki belirtiler genel olarak 4 kategori altında incelenmektedir:

  1. İnsanlara ve hayvanlara karşı agresif davranışlar. Bu davranışlar içerisinde; zorbalık, tehdit, fiziksel şiddet, silah kullanımı, insanlara ve hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmak, ve insanları cinsel ilişkiye girme konusunda zorlama 
  2. Eşyalara zarar verme, ateşe verme de dahil olmak üzere bilinçli bir şekilde eşyalara zarar verip yok etme
  3. Dolandırıcılık veya hırsızlık, yalan söyleme, bir şeyler çalmak için birilerinin evine girme, ve dükkandan eşya çalma
  4. Kuralları ciddi şekilde ihlal etme, aile kurallarını ihlal etme, evden kaçma, 13 yaşından önce sık sık okuldan kaçma

Davranış bozukluğunu tanılamak için, en az bu üç davranışın bir yıl içerisinde ve en az birinin altı ay içerisinde görülmüş olması gerekmektedir. Belirtilerin sayısı ve zarar verme derecesi; hafif, orta veya şiddetli bir davranış bozukluğu olup olmadığına karar vermede belirleyicidir.

Sebepler

Birçok olası faktör çocuğun davranış bozukluğu geliştirmesine sebep olabilir. Bu faktörler; çocuk istismarı, dürtüsel davranışlar, düşük akademik başarı, yetersiz anne ve baba denetimi, duyarsız veya duygusuz ebeveyn tutumları, antisosyal ebeveynler veya akranlar, travma, yoksulluk, ve yüksek suç oranının görüldüğü bir yerde yaşamak veya suç oranının yüksek olduğu bir okulda okumaktır.

Tedavi

Doğru bir denetim stili ve yerinde olan iyi bir destek ile davranış bozukluğunun üstesinden gelinebilir. Ne kadar erken tanı konulursa, o kadar başarılı bir tedavi gerçekleşir. Çoğunlukla tedavi; çocuğun daha sağlıklı ve kabul edilebilir düşünme ve davranma yollarını öğrenmesi için uzun süreli psikoterapi ve davranış terapisi olmaktadır. Bazı durumlarda, ilaç tedavisi hem davranış bozukluğunu hem de tanılanabilecek herhangi eşlik eden bir bozukluğu tedavi etmede kullanılabilir. Ek olarak, kısa süreli ebeveyn yönetimi ailenin problemi anlamasında, çocuğa tepki göstermenin yeni yollarını öğrenmelerinde, ve çocuk-ebeveyn ilişkisini yeniden inşa etmelerinde yardımcı olabilir.

Kaynakça:https://www.psychologytoday.com/us/conditions/conduct-disorder