DENVER II Gelişimsel Tarama Testi

DENVER II Gelişimsel Tarama Testi

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Çocuklarda gelişimin izlenmesi,gelişimsel aksaklıkların erken saptanabilmesi için gelişimsel tarama testlerinin düzenli olarak kullanılması gerekir.Denver Gelişimsel Tarama Testide sık kullanılan gelişimsel tarama testlerinden biridir. Denver testi,W.K.Frankenburg,J.B.Doods,A.W.Fandal,E.Kazuk ve M.Cohrs tarafından geliştirilmiş olup1980 yılında K.Yalaz ve S.Epir ile Türkçe’ye uyarlanmıştır.1996 yılında K.Yalaz ve B.Anlar’ın katkılarıyla yenilenerek ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır.0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulamak üzere düzenlenmiştir.Testin amacı;çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirirken varsa gelişimsel açıdan sorunları da ortaya çıkarmaktır. Uygulama süresi 20-25 dk. dır ve bireysel olarak uygulanan bir performans testidir.Zeka testi olarak kullanılamaz. Denver testini uygulayabilmek için içeriğini iyi bilmek ve çocuklarda karşılaşılan problemleri tanımak gereklidir.Testin klinik amaçla kullanılması için de uygulayan kişiler eğitim almaktadırlar. Test,gelişimsel alanları taramak üzere dört bölümde,116 maddeden oluşmuştur.Bu bölümler; -Kişisel-Sosyal : İnsanlarla anlaşma,kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme, -İnce Motor : El-göz koordinasyonu,küçük cisimleri kullanabilme,çizme becerisi, -Dil : İşitme,anlama,dili kullanma becerileri, – Kaba motor : Yürüme,zıplama,oturma,büyük kasların hareketi. Çocuk,uygulayıcının testle ilgili verdiği yönergeleri yaparak bu maddeleri yanıtlar.Bu bölümlere göre test değerlendirilir ve yorumlanır.Aileye bilgi verilir.Test yıl içerisinde tekrarlanabilmektedir.