Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuğu Sınıfta Motive Etmek

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuğu Sınıfta Motive Etmek

Sınıfta en iyi olmak için çocukların motive edilmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Öğretmenler çocukları değiştirmeye çok fazla odaklanır ama bunun yerine sınıftaki politika ve prosedürleri değiştirmek daha verimli olabilir.

Dikkat sorunları olan çocuğu motive etmenin anahtarı öğrenme ortamını değiştirmek ve ayarlamaktır. Birçok öğretmen çocuğu değiştirmek için önemli bir zaman ve çaba harcıyor. Ancak öğrencileriyle birlikte kullandıkları uygulama ve prosedürleri değiştirmek daha işe yarar olabilir.

Müfredat, teşvik edici olmalı ve çocuğun yaşam deneyimleriyle ilgili olmalıdır. Araştırmalar, öğrencinin sosyal ve ekonomik ilgileri ile alakasız bir müfredatın genellikle yıkıcı davranışlara, zayıf akademik performansa, sınırlı ilerlemeye ve okulu bırakmaya neden olduğunu göstermiştir. Bu tarz çocuklar günümüzde çok sayıda varlar. Bu nedenle, uzun vadeli hedefler ve ödüller genellikle etkisiz güdülerdir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk (DEHB) seçimlerine ve seçeneklerine izin veren bir müfredata olumlu cevap verecektir. Ayrıca, bir derecede yaratıcılık ve yenilik olduğunda görevlere aktif olarak katılma olasılığı daha yüksektir. Öğretmen, bu çocuğun motivasyonunu korumak için, ne öğretildiğini ve nasıl öğretildiğini aynı anda düşünmelidir.

Motivasyonu artırabilecek öğretim stratejileri arasında şunlar yer alır:

1. Yapılandırılmış, öngörülebilir bir ortam sağlayın.

2. Tek adımlı basit talimatlar verin.

3. Aynı anda işitsel ve görsel girdi sağlayın (talimatları tahtaya yazarken dikte edin).

4. Kuralları, sınırları ve beklentileri onlara açıkça belirtin.

5. Çocuğun gevşemesine ve yeniden enerji kazanmasına fırsat vermek için ara verin.

6. Harekete izin veren ve harekete geçiren sınıf etkinlikleri tasarlayarak çocuğun hareket ve etkinlik ihtiyacını karşılayın.

7. Yönerge veya talimat vermeden önce çocuğun dikkatini çekin. Bu, adını çağırarak veya bir el işareti kullanarak yapılabilir. Talimat verildikten sonra, uygulamadan önce onu tekrar etmesini isteyin. DEHB olan birçok çocuk anlamadıkları zaman bile anlamış gibi görünebilirler.

8. Davranışı veya dikkati kötüleşmeye başlarsa çocuğa gönderebileceğiniz bir ipucu veya özel bir sinyal kullanın.

9. Kalite ve miktarı aynı anda vurgulamayın. Dikkat zorluğu çeken bir çocuk için uzun, karmaşık görevler zordur. Beş matematik problemi vermek çözülmesini beklemek, çocuğu bunaltacak ve 20 yanlış cevapla sonuçlanacak 20 problemden daha iyidir.

10. Sözlü soruları yanıtlaması için çocuğa birkaç (10 – 15) saniye verin. Sorunun işlenmesi ve anlaşılması uzun sürebilir. Mümkün olduğunca, sözlü soruları görsel girdilerle destekleyin.

11. Çocuğun tutarsızlığı ve dürtüsüzlüğüne ilişkin yargı nedenlerini belirtmekten kaçının. Bu davranışların çocuğun hatası veya seçimi olmaksızın gerçekleştiğini unutmayın.

12. Oturma sırasındaki hiperaktif davranışların çocuğun hiperaktivitesi için bir salım davranışı olduğunu unutmayın. Hareketler başkalarını rahatsız etmediği veya bozmadığı sürece, onları görmezden gelin.

13. Çocuğa farklı, yaratıcı düşünme ve özgünlüğü ile tanınma fırsatı sunun.

14. Daha ilginç veya ödüllendirici aktivitelerle zor etkinlikleri yapılabilir hale getirin.

15. Sözlü test gibi alternatif değerlendirme yöntemlerini deneyin. Yazılı sınavlar ve değerlendirmeler, dil ve örgütsel zayıflıkları nedeniyle dikkat sorunu olan çocuklar için zordur.

16. Çocuğu kesintiye uğratmadığı, sabırla çalıştığı, sırasında kaldığı ve işbirliği yaptığı için övün ve güçlendirin.

Sınıflar ve DEHB: Uyumsuzluk

Bir çocuğun sınıfta başarılı olması için gereken beceri ve yetenekler ile DEHB’ nin doğasında var olan zorlukları göz önünde bulundurursanız, bir uyumsuzluk olduğunu fark edersiniz. Sınıfın beklentileri çocuğun sınırlarıyla doğrudan çelişmektedir. Örneğin:

Sınıftaki Beklentiler

Engel Olan DEHB Davranışları

İsmi çağırılana kadar beklemek

Yönergeleri dikkatle okumak

Diğer bireyleri rahatsız etmemek

Dürtüsellik

Sırayı ve çantayı düzenli tutmak

Ödevleri yapmak

Organizasyon problemleri

Sırada kalmak

Sessizce oynamak/konuşmak/çalışmak

Hiperaktivite

Sabırlı olmak

Düşük hayal kırıklığı seviyesi

Birden çok kez uyarılmamak

Kurallara uymak

Tecrübeyle bir şeyler öğrenememe

Dikkatsiz hatalardan kaçınmak

Yakından dinlemek

Dikkatsizlik

Ödev teslim tarihine uymak

Zaman kavramının bozulması

Kaynakça: https://www.additudemag.com/motivating-a-child-with-adhd-classroom-tips/