Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Öz Düzenleme Becerileri İçin Stratejiler

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Öz Düzenleme Becerileri İçin Stratejiler

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilgili belirtiler çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Hiperaktif, dürtüsel veya dikkatsiz davranışların yönlendirilmesi aşağıdaki stratejilerle gerçekleştirilebilir:

Beden Olarak Dinlemeye Tam Katılım

Çocuğunuzu, dinlemenin sadece kulaklarla değil, aynı zamanda saki ve odaklanmış bir bedenle olacağını anlamasını sağlayın. Çocuğun vücudu, hareketli ayakları ve elleri konuşan kişiye, konuşulan içeriğine yönlendirilmelidir.

Çocuğunuz çok hiperaktif ise ve tüm bedenle dinlemeyi geri kazanmakta sorun yaşıyorsa, onu ellerle 10 saniye boyunca bir topu sıkma ve daha sonra serbest bırakma gibi kas gevşetme aktivitelerine katılmaya teşvik edin. Çocuğunuz bu hareketleri yaklaşık 5 kez veya hiperaktif olmasına neden olan ekstra enerjiyi söndürene kadar yapabilir.

Konu ile İlgili ve Konu Dışı Düşünme

Çocuğunuzun beyninin işlediği şey hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olun. Muhtemelen, çocuğunuz oyunları, okulda yaptığı eğlenceli bir deneyi veya o akşam yemeği için ne yiyeceğini düşünüyorsa, o anda söylediğiniz şeyleri dinlemiyordur. Çocuğunuz dikkatsiz görünüyorsa, ona ne düşündüğünü sorun. Eğer sunduğunuz mesaja göre cevap veriyorsa, odaklanmayı / dikkati arttıran “konu üzerinde” düşünmeyi kullanıyorlardır. Eğer ilgisiz cevaplar alıyorsanız, bunun “konu dışı” olduğunu ona bildirin ve odaklanmalarını sağlayın.

Dur-İşaret Etme Tekniği

Çocuğunuzun düşünme süreçlerini tersine çevirmesine yardımcı olun. Dürtüsellik, düşünemediğimiz zamanlarda ortaya çıkar ve hızlı işler. Düşünmeden önce tepki gösterdiğimizde, eylemlerimizin olası sonuçları hakkında düşünmüyoruz ve bu nedenle kötü seçimler yapabiliriz. Çocuğunuzun hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve tercih edilmeyen veya beklenmedik bir davranışta bulunduğunu fark ederseniz, “Dur!” deyin ve / veya elinizi kullanarak bu isteğinizi belirtin. Çocuğunuzun uğraştığı her şeyi durdurmasını ve yaptıklarını yapmaya devam ederse olası sonuçları değerlendirmesini sağlayın. Çocuğun eylemlerinin sonuçlarını değerlendirmesini sağlamak, daha uyumlu davranışları yeniden yapılandırmasına yardımcı olacaktır. Çocuğunuzun bu süreçte problemleri çözmesine yardımcı olabilir ve hareket etmeden önce düşünerek en iyi seçimleri göstermek için uygun adımları modelleyebilirsiniz.

Bu stratejiler, çocuğun daha sonra bu stratejileri içselleştirebilmesi ve özerk bir şekilde kullanabilmesi umuduyla çocuk ve ebeveyn arasında etkileşimli ve süreç odaklı olabilir. Çocuğunuzu yönlendirmeye yardımcı olmaktan korkmayın ve aynı zamanda bu becerileri bağımsız olarak kullanmalarını teşvik edin.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/self-regulation-strategies-kids-adhd/