Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) Özel İhtiyaçlar Bilgi Formu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) Özel İhtiyaçlar Bilgi Formu

1- Öğretmenlerin Bilmeleri Gerekenler:

            ADHD (Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) öğrencilerin yaşıtlarına göre dikkatsiz, aşırı hareketli ve dürtüsel olmalarına neden olur. ADHD, öğrencilerin davranışlarını, öğrenmelerini, duygularını ve ilişkilerini etkiler.

            Bazı ADHD’li öğrenciler dinlemedikleri, dikkatlerini vermedikleri ve çaba göstermedikleri söylenerek yanlış yere azarlanırlar. Bu davranışlar onları düşük öz-güven, depresyon, öfke ve okul başarısızlığı konularında risk altına sokar. Öğretmenler bu öğrencilere ADHD’nin yarattığı sorunları kontrol etmeyi öğretme ve cesaretlendirici destek sağlama konularında yardımcı olabilirler.

 

2- Öğretmenler Neler Yapabilir?

 • Öğrenciyi pencere kenarı yerine kendine yakın yere oturtarak dikkatinin dağılma ihtimalini azaltabilirler.
 • Ebeveynlerle konuşarak yardımlarını isteyebilirler. Ebeveynlerle paylaşmak için günlük davranış ve gelişim raporları tutmak oldukça faydalı olacaktır.
 • Öğrenciye nasıl planlama yapılacağını ve ödev defterinin nasıl kullanacağını öğretebilirler.
 • Doğru ders çalışma becerisi öğretebilirler: Önemli yerlerin altlarını çizme, not tutma ve odaklanmaya yardımcı olması için yüksek sesle okuma alışkanlıklarını öğretmek yardımcı olacaktır.
 • Açık ve net yönergeler vermek öğrencinin yönergeyi takip etmesini kolaylaştırır.
 • Uzun ve geniş kapsamlı ödevleri daha küçük ve kontrol edilebilir görevlere bölmek öğrencinin başarısını arttıracaktır.
 • Doğru davranışları pekiştirmek için gün boyunca öğrenciye dikkat etmek gerekir. Örneğin; uzun süre oturmak, sıra alarak konuşmak, vb. davranışlar pekiştirilmelidir.
 • Öğrenciyi arkadaşıyla eşleştirebilirler. Böylece gün sonunda eve götüreceği doğru ödev, kitap ve materyalleri düzenleyebileceği bir kontrol listesi oluşturabilirler.
 • Öz-güven sorunları konusunda duyarlı olmalıdırlar. Öğrenciye geri dönüt verilecekse bile, bunu birebir ve özel olarak yapmalı, zor görevler sınıf arkadaşlarının önünde yaptırılmamalıdır..
 • Sınıf içerisindeki belirli sorunlar için okulun psikoloğuna, danışman öğretmenine danışarak onlardan öğrenciye özel bir davranış programı oluşturması istenmelidir.
 • Öğrencinin kısa ve düzenli aralar vermesine izin vermelidir. Böylece öğrenci tekrar dikkatini toplayabilir. Ayrıca öğrencinin aktif kalmasının yolları bulunmalıdır. Örneğin; müdürün odasına götürülecek materyalleri onunla yollanılabilir.

KAYNAKÇA: https://kidshealth.org/en/parents/adhd-factsheet.html?WT.ac=p-ra