Dikkat ve Ebeveynle Etkileşim Girdilerinin Dil Gelişimine Etkisi

Dikkat ve Ebeveynle Etkileşim Girdilerinin Dil Gelişimine Etkisi

Çevre ve bağlamın çocuklarımızın gelişiminde büyük bir rol oynadığını biliyoruz, bu nedenle bugün dil ediniminde bu faktörlerin ne kadar büyük bir rol oynadığını keşfedeceğiz.

Dikkat kabiliyetlerinin nasıl rol oynadığını anlamak için, yaşamın ilk yılında anne-bebek etkileşimlerini anlamalıyız. Bebeğiniz 5 aylık olana kadar etkileşimler “ikili” olarak kabul edilir; bu da yüz yüze ve bire-bir (yani sadece 2 kişi katılıyor) anlamına gelir. Bebeğiniz büyüdükçe ve bu etkileşimlere nesneler de dâhil olunca “üçlü” olur. Bu durum da, bu oyuncakların bebeğinizle sözlü ve dikkatli alışverişler için odaklanma nesnesi haline geldiği için önemlidir. Görünüşe göre bu geçiş dönemi dil edinimi için önemlidir. Bebeğiniz kelimeleri ve sesleri belirli nesnelerle ve eylemlerle ilişkilendirmeye başlayabileceğinden bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

 

Ancak hepsi dikkat becerilerine bağlı değildir. Araştırmalar bebeklerin duyduğu konuşma miktarının dil çıktıları ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu kanıtlamıştır. Ama her şey işitmeyle ilgili olsaydı, çocuklar bütün gün televizyonların önüne konulurdu. Ancak araştırma kalitenin en büyük öneme sahip olduğunu belirtir. Kalite, hem yapısal özellikleri (karmaşıklık ve değişkenlik) hem de etkileşimleri etkiler.

Şimdi, bu iki unsurun (dikkat ve kaliteli girdi) dil gelişimini desteklemek için nasıl birleştiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Psikoloji Sınırında adlı eserde (Provenzi, Müller, Cassiano, 2018) yayınlanan bir çalışmada, daha yüksek dikkat becerisi olan bebeklerin ebeveyn ile etkileşimlere daha odaklı olduğu ve böylece bu etkileşimlerden daha fazla yararlanabileceği bulunmuştur. Bu da daha yüksek bir dil gelişimi ile sonuçlanır. Bununla birlikte, bu çalışmanın tamamen doğru olması için, etkileşimlerin de kaliteli etkileşimler olması gerekiyor. Araştırmadaki bebeklerden, orta ve yüksek karmaşıklık ve değişkenlik gösteren etkileşimlerle, yüksek dikkat yeteneklerine birlikte sahip olanlar, ilerleyen aylarda daha iyi dil üretimi göstermeye başlamıştır. Dikkat becerileri yüksek ancak daha az uyarıcı girdiler alan bebekler ölçüldüğü zaman ise, daha az dikkat becerisine sahip çocuklara kıyasla daha zayıf dil becerileri gösterdiler. Bu nedenle çalışmanın sonucunda dil gelişimi için kalite ve dikkat becerisinin birlikte gerekli olduğu görüldü.

Kaynakça: https://blog.kinedu.com/the-influence-of-attention-and-caregiver-input-on-language-development/