Dil Bozukluğu Nedir?

Dil Bozukluğu Nedir?

Dil Nedir?
 

Dilin 3 alanı vardır: edimbilim, anlambilim ve sözdizimi / morfoloji. Anlambilim, kelimelerin ve söylemlerin anlamlarının incelenmesi ile ilgilidir. Örnek olarak kavramlar, nesne işlevleri ve kategoriler verilebilir. Edimbilim, dilin pratik uygulamasıdır; dili anlama ve başkalarıyla iletişim kurma becerisidir. Sözdizimi dilbilgisi kurallarının dilde uygulanmasıdır. Örnek olarak zamir, kelime sırası ve cümle yapısı verilebilir. Morfoloji, bir dildeki en küçük anlam birimlerinin incelenmesidir. Örneğin çoğul ekler [ler-lar] ve bu birimlerin kelime anlamını nasıl etkilediğini içermektedir.

Bir Dil Bozukluğunun / Gecikmesinin Özellikleri Nelerdir?
 

Dil karmaşasını uygun bir şekilde geliştirmeyen çocukların dilleri gecikmeli veya düzensizdir. Bir dil bozukluğunun / gecikmesinin nedenleri şunlardır: işitme bozukluğu, bilişsel bozukluklar, otizm, çocuğun çevresi ile etkileşimini önleyen fiziksel engel ve stimülasyon eksikliği. Genellikle, dil bozukluğunun tanımlanabilir bir nedeni yoktur.

Çocukların alıcı dil bozuklukları, ifade edici dil bozuklukları veya her ikisi birden olabilir. Dil bozuklukları değişkendir; farklı gelişim aşamalarında çocukların dil sistemlerinden farklı talepleri vardır. Alıcı dil bozuklukları, çocukların dili anlamada zorluk çektikleri anlamına gelir. Kelime dağarcıkları sınırlı olabilir. Kelime sonlarına gelen takıların kelimeyi nasıl değiştirdiğini anlamayabilirler. Beden dili gibi sözsüz sinyalleri anlamakta güçlük çekebilirler. Alaycı veya dolaylı istekleri anlamayabilirler (örneğin, "burası oldukça soğuk" söylemi, pencereyi kapatmalısınız anlamına gelebilir).

İfade edici dil bozuklukları çocukların kendilerini nasıl ifade ettiklerini gösterir. Her cümlede sadece birkaç kelime kullanabilirler. Kelime sonlarını veya küçük kelimeleri atlayabilirler. Birçok kelimenin asıl söylenişini tam olarak bilmiyor olabilirler. Dili her zaman uygun şekilde kullanmayabilirler ve açık sözlü olduklarında kaba görünebilirler. Belirsiz referanslar kullanarak veya konuları aniden değiştirerek konuştukları kişinin ihtiyaçlarını düşünmeyebilirler.

Alıcı dilin genellikle ifade edici dilinin biraz önünde olduğunu unutmayın. Eğer bir çocuk 2 kelimelik ifadelerle konuşuyorsa, muhtemelen 3 kelimelik ifadeleri tam olarak anlayabilir.

Kaynakça: https://www.centergrove.k12.in.us/Page/189