Dil Bozukluğunun Etkisi

Dil Bozukluğunun Etkisi

Dil bozukluğunu tespit etmek genellikle zordur, ancak hızlı bozuk konuşma ve kekemelik gibi dil bozuklukları aşağıdakiler dahil olmak üzere çocuğun yaşamının çeşitli alanlarında ortaya çıkabilir.

Davranış Zorlukları

Dil bozukluğu olan çocuklar hem dışsallaştırma (örneğin fiziksel saldırganlık) hem de içselleştirme (örneğin anksiyete) bozukluklarında genellikle önemli davranış sorunları yaşarlar. Araştırmalar, çocukluktaki dil bozukluğu ile yetişkin ruh sağlığı sorunları arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Zihinsel Hastalık

Erken çocukluk döneminde dil bozukluğuna sahip olmak, iletişim kurmaya çalışırken yaşanan yaşam boyu hayal kırıklığı, öfke, utanç vb. nedenlerle uzun süreli ruhsal hastalık riskini artırır.

Zayıf Sosyal Beceriler

Dil bozukluğu olan çocuklar arkadaş edinmede ve güçlü ilişkiler sürdürmede zorluk yaşarlar, bu da sosyal dışlanmaya yol açar.

Okulda Zorluk

Bir çocuk okula başladığında, düşüncelerini ve fikirlerini net bir şekilde ifade edebilmeleri, çok adımlı talimatları ve karmaşık hikayeleri anlayabilmeleri beklenir. Araştırmalar, çocuklarda dil gelişiminin, özellikle kelime dağarcığının büyüklüğünün okuma, yazma, akranları ile sosyalleşme ve matematikte başarının en güçlü öngörücülerinden biri olduğunu defalarca göstermiştir.

Kaynakça: http://www.clearkids.com.au/language/