Dil Bozukluklarına İlişkin Kısa Bilgiler

Dil Bozukluklarına İlişkin Kısa Bilgiler

Dil Bozukluklarına İlişkin Kısa Bilgiler

Dil bozukluğu olan çocuklar hem öğrenme hem de konuşma dili ile mücadele ederler. Dil bozukluğu, ses üretimini içeren problemlerden oluşan konuşma sesi bozukluğundan farklıdır. Dil bozukluğu olan çocuklar başkalarını anlama ve etkin iletişim kurma konularinda mücadele yaşarlar, bu da evde, okulda ve sosyal ortamlarda zorluk çekmelerine neden olur.

Belirtiler
 

  • Sözlü, yazılı ve işaret dilini edinme ve kullanmada zorluklar
  • Kelime dağarcığı, cümle yapısı veya söylemlerde zorluklar
  • Yönergeleri takip etme veya düşünceleri düzenlemede zorluklar
  • Kısa, basit cümlelere sığınmak
  • Garip veya yanlış kelime sırası kullanmak veya yanlış zaman eki kullanmak
  • Cümlelerden kelimeleri çıkarmak veya doğru kelimeyi ararken zaman kazanmak için “um” gibi doldurucu seslere aşırı derecede bağımlı olmak
  • Soruları cevaplamadan önce sorunun bir kısmını veya tamamını tekrarlamak
  • Özellikle daha az tanıdıkları insanlar ile konuşmada isteksiz olmak
  • Küçük kelime dağarcığı

Tedavi
 

Dil bozukluğu en etkili şekilde dil ve konuşma terapisi ile tedavi edilir. Bozukluk genellikle depresyon veya sosyal kaygı gibi duygusal veya davranışsal sorunlara yol açtığından, bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi psikoterapiler de sıklıkla kullanılır.

Kaynakça: https://childmind.org/article/quick-facts-on-language-disorder/