Dil Gecikmesi Yaşayan Okul Öncesi Çocuklarla Çalışma Stratejileri

Dil Gecikmesi Yaşayan Okul Öncesi Çocuklarla Çalışma Stratejileri

Okul öncesi çocuklar, en iyi rutinlerden ve düzenli yapılan şeylerden bahsederken öğreniyor gibi görünüyor.  Gecikmiş dil ve konuşma tanısı alan çocuklar istisna değildir ve hatta rutin ve tutarlılığa akranlarından daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Herhangi bir çocukla, özellikle de dil gecikmesi olan çocuklarla etkileşime giren tüm yetişkinler arasındaki işbirliği, çok önemli bir tutarlılık oluşturmaya yardımcı olur.

Diğer profesyoneller ve ebeveynlerle işbirliği yaparken, kullandığım stratejileri bu çocuklarla paylaşmayı faydalı buluyorum.

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin her ortamda kullanabilecekleri basit başlıkların olduğu anımsatıcı cihaz yarattım. Stratejileri kısa, basit ve hatırlanması kolay tutmak, kullanım olasılığını artırır. Böylece eğitimcilerden bakıcılara kadar her yetişkinin bu stratejileri uygulayabileceğinden emin oluyorum. Ve çocuğun hayatında onları ne kadar çok insan kullanırsa o kadar iyi olacağını düşünüyorum.

İşte bazı stratejiler!

Konuşmanızı Yavaşlatın:

Gelişimsel dil gecikmesi olan çocukların konuşmak ve dili işlemek için fazladan zamana ihtiyacı vardır. Çok hızlı konuşursanız bilgileri kaçırırlar.

Kilit noktaları vurgulayın:

Gelişimsel dil gecikmesi olan çocukların alıcı dil becerileri konusunda desteğe ihtiyaçları vardır. Vurgu eklerseniz, bu onların kritik kelimelere ve önemli bilgilere ipucu vermesine yardımcı olur.

Konuşurken Anlattıklarınızı Görsel, jest veya işaretlerle Destekleyin:

Gelişimsel dil gecikmesi olan çocuklar ekstra ipuçlarından ve görsel yardımlardan yararlanır.

Talimatları iki veya üç kez tekrarlayın:

Sözel uyaranların tekrarlanması, gelişimsel dil gecikmesi olan çocuklar için oldukça faydalıdır.

Yanıt vermeleri için gereken süreyi daha uzun tutun:

Gelişimsel dil gecikmesi olan çocukların tepkilerini formüle etmek için fazladan zamana ihtiyaçları vardır, bu yüzden onlara karşı sabırlı olmalıyız.

Liderlik etmelerine izin verin:

Açık uçlu bir oyun sırasında öğrenciye talimatlar vermesi veya kuralları oluşturması için bir fırsat verin. Bu rol, ifade edici dili ve pragmatik becerileri geliştirirken yaratıcılığı da geliştirir. Birçok çocuk “öğretmencilik oynamayı” sever ve bu aktivite baskıyı azaltır. Çocuğun liderliğini takip etmek çocukla da yakınlık kurmayı kolaylaştırır.

Önizleme-inceleme:

Kelimeleri sınıfta sunmadan önce diğer aktiviteler sırasında veya hikayelerde müfredatla ilgili kelimeleri gayri resmi olarak kullanın. Bu strateji, öğrencilerin aşinalık kazanmasına ve tanımı anlamayı artırmasına yardımcı olur. Ayrıca kelimeleri tartışma ve soru sorma fırsatı yaratır. Dil gecikmesi yaşayan çocuklar, tekrarlanan maruziyetten yararlanır bu nedenle, kelime dağarcığını gözden geçirme, uygulama ve tekrar etme, kelimeleri hatırlamalarına yardımcı olur.

Yapılandırılmamış veya açık uçlu faaliyetler:

Yapılandırılmamış veya açık uçlu etkinlikler, çocuklara becerilerin genelleştirilmesini gösterme şansı verir. Kasıtlı sessizlik, bir çocuğun etkileşimi başlatmasına izin verir. Aynı zamanda diğer becerileri veya ihtiyaç alanlarını gösterme fırsatı verir.

İçerisinde Şehir ve Park temaları bulunan Çılgın Resmin İçindeki Resimleri Bul oyununda eğlenceli resimli kartlar çekip çocuk ile birbirinize sorular sorabilirsiniz: “Canlı mıdır?”, “Yüzebilir mi?”, “Uçabilir mi?”, “Yenir mi?” Çocuk eğlenirken hem soru sorup sorgulamayı öğrenir  hem de birçok alanda kelime bilgisi kazanır.

Oyun Evi’ndeyse birlikte bodrum kattan çatı katına kadar eğlenceli bir resim avına çıkabilirsiniz. Çocuğa aile kavramı ve günlük rutinleri öğretip dil gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

Kaynakça: https://leader.pubs.asha.org/do/10.1044/shareable-strategies-for-working-with-preschool-children-with-dld/full/