Dil Gelişimi Gecikmesi ve Teknolojik Cihazların Elde Kalma Süresi

Dil Gelişimi Gecikmesi ve Teknolojik Cihazların Elde Kalma Süresi

2017 yılında Pediatric Academic Societies Meeting toplantısında yayınlanan araştırmaya göre konuşma eylemi başlamadan teknolojik aletleri (akıllı telefonlar, tabletler ve elektronik oyunlar) kullanan çocuklar dil gelişimi geriliği konusunda çok daha büyük risk altındadırlar.

Toronto Hospital of Sick Children’da çalışma inceleme müfettişi pediatrist ve bilim insanı Catherine Birken önderliğindeki takım Toronto pratik temelli bilgi ağı “TARGet Kids!” aracılığıyla 894 çocuk incelemiştir (6 ay ile 2 yaş arası).

18 aylık check-uplarında çocukların %20’sinin ailesi günlük ortalama 28 dakika ellerinde teknolojik cihazların bulunduğunu rapor etmişlerdir. Dil gelişimini değerlendiren uzmanlar, çocuklar ne kadar teknolojik cihazları kullanırlarsa ifade edici dil gelişimlerinde o denli gecikme olduğunu saptamışlardır.

Uzmanlar, teknolojik aletlerle geçirilen her 30 dakikalık sürenin ifade edici dil gelişim riskini yaklaşık %49 oranında arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Aynı çalışma teknolojik alet kullanımının sosyal etkileşim, vücut dili veya jestler gibi diğer iletişim gecikmelerine sebep olduğuna dair bir sonuç vermemiştir.

Bu bulgular güncel American Academy of Pediatrics’in 18 aylıktan küçük çocukların teknolojik aletlerle etkileşiminin kesilmesi yönündeki araştırma sonuçlarını desteklemektedir.

KAYNAKÇA: https://leader.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=2647387