Dil Gelişimi Her Şeyi Nasıl Etkiler?

Dil Gelişimi Her Şeyi Nasıl Etkiler?

Ebeveynleri çocuklarıyla daha fazla konuşmaya teşvik etmeye çalışıyoruz, çünkü daha fazla konuşmanın daha fazla öğrenme anlamına geldiğini biliyoruz.

Çocuğunuzla daha fazla konuşmak dil gelişimi güçlendirir. Bu durumda beyin bilişsel olarak gelişir ve eleştirel düşünme becerisi artar, çocuğunuz daha fazla sosyal ve duygusal zeka kazanır ve gelecekteki başarılarına hazırlanır.

Bunların hepsi, sadece konuşarak mı oluyor? Emin olun öyle.

Bilişsel Beceri ve Eleştirel Düşünmeyi Destekleme
Çocukların düşünme yetilerinin nasıl geliştiğinin yıllar süren araştırmalar sonucu biliyoruz. Büyüyen bir araştırma yapısı, okul başarısı için önemli olan her yeterliliğin oyunla güçlendirildiğini göstermektedir ve bilişsel becerilerin çoğunu geliştirebilmeleri, kaliteli iletişim yoluyla daha da kolaylaşmaktadır. Hem dil hem de oyun, bir çocuğun dünyanın zihinsel temsillerini yeni nesnelere, insanlara ve durumlara uygulamasını gerektirir. Bu nedenle, oyun süresi boyunca dil deneyimleri oluşturmak, çocuğunuzun erken eleştirel düşünmenin temelini öğrenmesi için ideal bir yoldur.

Çocuklar kendi deneyimlerinin sorumluluğunu üstlenmeden ve diğer çocuklarla büyümek ve öğrenmek için zaman geçirmeye başlamadan önce, öğrendikleri hemen hemen her şey ailelerinden gelir. Bu gerçeğin hem korkutucu hem de heyecan verici olduğunu biliyoruz, ama zaten mükemmel bir ebeveyn olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.

Çocuğunuzu yeni öğrenme ve gelişimlere teşvik etmek sadece onunla konuşmanıza bağlı, bu hem sizi hem de çocuğunuzu muhteşem bir başarıya götürecek. 

Çocuğunuzla daha çok konuştukça, beyninde başka şeyler de gerçekleşir. Daha çok ses, kelime ve kelime öbeklerini anlamaya başlarlar, bebeklik döneminde bile. Hafıza sistemleri çalışmaya başlar, tekrarladığınız kelimeleri hatırlar ve kullandığınız ifadelerin ve cümlelerin yapısını tanırlar. Bunların hepsi daha yüksek seviyede bilişsel işlem gerektirir.

Daha güçlü dil becerilerine sahip çocukların daha iyi çalışma anılarına ve gerçek zamanlı olarak bilgi işlemede daha iyi yeteneklere sahip olduklarına dair kanıtlar vardır. Yani beyninde gerçekleşen bu mükemmellik, oyun sırasında biraz eleştirel düşünme ve biraz da yaratıcılık başlatmaya başlamak için sadece bir kapı. Bloklarla oynamak gibi basit bir oyun görevi sırasında çocuğunuzla konuştuğunuzda, söylediklerinizi eşzamanlı olarak işler ve gördükleri gerçeğe göre yaparlar. Daha da iyisi, neyin farklı yapılabileceğini düşünürler. Sadece bir kule yapmak için üst üste koymanın yanı sıra bloklarla başka neler yapabilirsiniz? Yeni bir şeyi nasıl yaratırsınız?

Aynı zamanda, oyun sırasında aynı deneyimi, ortak dikkat olarak da bilinen daha uzun bir süre boyunca paylaşmanın kelime dağarcığını geliştirdiği gösterilmiştir. Çocuğunuzu, günlük oyun görevlerine dil yoluyla dahil etmek onların daha özenli ve ilgili olmalarını sağlayacaktır.

Sosyal ve Duygusal Zekâlarını Güçlendirmek
Sosyal zeka; başkalarıyla iyi ilişkiler kurma, sözlü konuşma becerilerini kanalize etme, etkili dinlemeye katılma ve sosyal kurallara uyma gibi yeteneklerdir.
 

Çocuklar bütün bunları sizden öğrenir. Konuştuğunuzda, sorular sorduğunuzda ve onlarla birebir bağlantı kurduğunuzda, iletişim kurmak için kullandığınız bir sosyal kural sistemi yaratırlar. Kısacası iletişim sadece seslerden, sözcüklerden ya da cümlelerden çok daha fazlasıdır.
 

Bununla ilişkili olarak duygusal zeka, kendi duygularını tanımlama ve yönetme yeteneğidir. Bu, daha fazla öz farkındalık, dürtü kontrolü ve daha iyi öz düzenleme anlamına gelir. Sorabilirsiniz, dil gelişimi ile bunun ne alakası var? İletişim, kalıplar halinde gelişmeye başlar. Erken yaşta, bir bebek ihtiyacını belirtmek için ağlar. Tipik olarak kendi kendilerini yatıştırıcı ve düzenleyici yardımlara ihtiyaç duyarlar. Ancak, 6 ila 18 ay arasındaki bir bebek kendi kendini kontrol etmek ve ne hissettiğini anlatmak için sözlü ve sözsüz bir dil kullanmaya başlar. Daha güçlü dil becerilerine sahip çocuklar, sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürmede ve kendi davranışlarını düzenlemede daha başarılıdır. Yani daha fazla kelime kullanarak, daha fazla konuşarak ve çocuğunuzla daha fazla oynayarak, bu temel yaşam becerilerini geliştiren daha sağlam bir çocuk yaratmaya yardımcı olursunuz.

Güven Oluşturma
İletişim yeteneği sosyal ve duygusal iyiliğin temelidir ve özgüven, bu iyiliğin temelini oluşturur. Çocuğunuzla iletişim kurarak, farklı ve zorlu senaryolar üzerinden düşünmelerini sağlayarak, problem çözme kapasitelerini geliştirebilirsiniz. Bu problem çözme becerileri, çocuğunuzun sadece kaotik karmaşıklıkları yönetmesini değil, aynı zamanda kendine güvenmesi de inşa eder.

Kendine güvenen çocuklar zorlu şeyleri denemek, daha fazla sosyal işbirliğine katılmak ve başkalarıyla etkileşime geçmek için daha isteklidirler. Bunu yapmanın en iyi yolu ise çocuğunuzla deneyimleri hakkında konuşmaktır. Bir topu tekmelemekten, çoraplarını çıkarmaya kadar her şey kelimelerle anlatılabilir. Böylece, kendi dünyalarını gezmeyi, duygularını anlamayı, başkalarını gözlemlemeyi ve sürecin gücünü öğrenirler.

Sonuç olarak, tüm bunlar demek oluyor ki yalnızca daha fazla konuşarak, çocuklarımız kendilerine uzun vadeli başarılar sağlayacak temel yaşam becerilerini kazanabilecekler.

 

Kaynakça
https://getstarling.versame.com/language-development-impacts-overall-development/