Dil ve Konuşma: Aradaki Fark Nedir?

Dil ve Konuşma: Aradaki Fark Nedir?

Dil ve Konuşma: Aradaki Fark Nedir?

Aileler çocukları için dil ve konuşma terapisine başvuracakları zaman, “konuşma” veya “dil” gibi terimleri sıklıkla duyabilirler. Birçok çocuk iletişimin hem dil hem de konuşma yönüyle mücadele edecektir ve ailelerin de bu ayrımı anlamaları önemlidir.

Dil
“Dil”, iletişim kurmak ve cümleleri bir araya getirmek için yapıları ve konuşma becerisini kullanmamızı kapsar. Dil ayrıca üç bölümden oluşur:

  • İfade Edici Dil (ürettiğimiz kelimeler ve cümleler)
  • Alıcı Dil (anladıklarımız)
  • Pragmatik (sosyal iletişim veya iletişim kuralları)

Çocuklar, yanlış sözcüğü seçme, fikirleri ve kavramları anlamakta zorlanma ve konuşurken ya da yazarken uygun dilbilgisini kullanmada zorluk yaşama gibi, bir ya da daha fazla dil bileşeninde zorluk yaşayabilirler. Birçok büyük çocuk da, arkadaşlık kurma ve sohbet sürdürme yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebilecek ironi, alaycılık veya gizli anlamlar gibi şeyleri içeren sosyal dili çözmekte zorluk çekebilir.

Konuşma
“Konuşma” sözlü iletişim olarak düşünülebilir. Heceler, kelimeler ve cümleler içeren sesler dizisidir (sesimizi ve artikülatörlerimizi kullanarak). Sadece konuşma hiçbir anlam taşımaz, bunu için dil becerileri gereklidir.

Konuşmanın üç ana bileşeni vardır:

  • Artikülasyon (ses üretimi)
  • Ötümleştirme (“ses tellerini” kullanarak)
  • Akıcılık (tonlama ve ritim)

Konuşma sesleri farklı yaşlarda ortaya çıkar ve çoğu çocuğun neredeyse tüm seslerde 9 yaşında ustalaşması beklenir. Yaygın konuşma hatalarına örnek olarak ses atma, sesleri benzeştirme, seslerin yerini değiştirme olabilir.

İletişim, dil ve konuşmadan oluşur. Bir veya daha fazla iletişim alanında mücadele eden çocuklar, hem tanıdık hem de tanıdık olmayan iletişim ortakları tarafından anlaşılmakta güçlük çekerler ve bu da isteklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasını zorlaştırabilir. Bu zorluklar okulda hem akademik hem de sosyal olarak sorunlar yaratabilir.

Müdahale bu alanlarda zorluk çeken çocuklara yardımcı olabilir. Dil ve konuşma terapistleri, dil ve/veya konuşma bozukluklarının hem kısa hem de uzun vadeli etkilerini azaltmaya yardımcı olabilecek değerlendirmeler yapabilir ve planlar oluşturabilir.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/therapy/speech-and-language-what-is-the-difference/