Dil ve Konuşma Becerilerinin Gelecekteki Bilişsel Becerilerle Bağlantısı

Dil ve Konuşma Becerilerinin Gelecekteki Bilişsel Becerilerle Bağlantısı

Çocuğunuzun dil gelişimini desteklemek için neler yapabileceğinizi ve çocuğunuzla etkileşime girme şeklinizin çocuğunuzun gelişiminde nasıl fark yarattığını sizler için anlattık.

Pediatri biliminde yapılan yakın tarihli bir araştırmada, dil gelişimi konusunda 18 ila 24 ay arasındaki dönemin çok önemli olduğu bulundu. Aile içinde veya sosyal çevrelerinde konuşmalara dahil edilen 18–24 aylık çocukların 10 yıl sonraki okul yıllarında bile IQ, sözel anlama, alıcı dil, ifade dil ve bilişsel becerilerde daha yüksek puanlar aldığı görüldü. Bu bulgular ile araştırmacılar, ebeveynlerin çocukları için erken dil ortamı yaratmaları gereğini vurguladılar.

 

Çocuğunuz, 18 aylıkken sizinle konuşmaya başlayabilir. Konuşmasını desteklemek için onunla pratik yapmaya devam ederseniz, iki ya da üç kelimelik cümlelerden dört, beş, hatta altı kelimeli cümlelere rahatça geçebilir. Çocuğunuz aynı zamanda zamirleri nasıl kullanacağını anlamaya başlayacak ve hatta duygularını ve arzularını ifade etmek için çabalayacaktır.

Çocuğunuz sadece dinleyerek ve pratik yaparak, okula başladığı zaman dilbilgisinin temel kurallarının çoğunda ustalaşacaktır. Günlük rutininizin bir bölümünde okuma yaparak çocuğunuzun dil becerilerini zenginleştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuz bu yıllarda, bir hikâyenin konusunu takip edebilir, kitaplardaki fikirleri anlar ve hatırlar. Bu aktivite ile çocuğunuzun cümleleri genişler ve karmaşıklaşır. İletişim kurmaya devam ederken zamanları, fiilleri, isimleri veya zamirleri anlamaya ve bunları doğru kullanılacak şekilde seçmeye başlayacaktır.

Bazı çocuklar ise bu dil gelişim sürecinde sorunlarla karşılaşılabilir. Her 10–15 çocuktan birinin dil anlama ve/veya konuşma konusunda sorun yaşadığı tahmin edilmektedir. Ama endişelenmeyin, bazı çocuklar sabit bir şekilde dil becerilerini geliştirirken, bazıları da istikrarsız bir şekilde geliştirir. Bazı çocuklar doğal olarak akranlarından daha konuşkan olabileceği için dil gelişimlerinde kişilikleri de rol oynar.

Siz ve çocuk doktorunuz belirli bir sorun bulamazsanız, yapacağınız pratikler size ve çocuğunuza yardımcı olacaktır. 18-24 arası aylar çocuğunuzun dil becerilerini kazanması için kritik bir dönemdir. Günlük rutininizin bir bölümünde çocuğunuzu nesnelere dokunmaya, onları işaret etmeye ve isimlendirmeye ya da etkinlik odaklı kitapları seçip birlikte okumaya teşvik edin. Çocuğunuzu sürekli dile maruz bırakarak, beynindeki dil alanlarını geliştirecek ve kendini gelecekte daha ayrıntılı ve kompleks şekillerde ifade edebilecek hale gelmesini sağlayabileceksiniz.

Kaynakça: https://blog.kinedu.com/conversational-skills-are-linked-to-future-cognitive-outcomes/