Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocukları Sınıf Ortamında Desteklemek

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocukları Sınıf Ortamında Desteklemek

Bir çocuğun benlik saygısının geliştirilmesi tipik gelişim açısından önemlidir, ancak bu durum dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklar için özel dikkat gerektirebilir. Benlik saygısı, bir kişinin kendisi hakkında nasıl hissettiğini ve nihayetinde davranışlarını etkilediğinden önemlidir.

Dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk için benlik saygısını korumak zor olabilir.

Jerome, Fujiki, Brinton ve James tarafından tamamlanan bir çalışmada, belirli dil bozukluğu olan çocukların, 10 yaşına kadar tipik olarak gelişmekte olan akranlarından daha düşük bir benlik algısına sahip oldukları bulunmuştur. Benlik saygısındaki bu fark özellikle akademik yeterlilik, sosyal kabul ve davranış becerileri alanlarında belirgin olarak görülmüştür. Çocuğun kendi kendine değer verme vizyonunun farkında olmak, çocuğun yaşamındaki tüm yetişkinler için önemlidir – ebeveynler, öğretmenler, klinisyenler, vb. Düşük benlik saygısı, çocuğun sosyal ilişkileri, zihinsel sağlığı ve akademik performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. .

Sınıf, bir çocuğun benlik saygısını artırmak ve olumlu etkileşimler sağlamak için benzersiz ve erişilebilir bir ortam sunar.

Günlük sınıf yaşamı boyunca, çocuğun benlik saygısı üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek bazı basit ipuçları:

  • Çocukla birebir etkileşimler için zaman ayırın. Aktif olarak dinlediğinizi gösterin. Göz temasını sürdürün ve çocuğun söylediklerini onaylayın. Bunlar dinlemenin önemli bileşenleridir.
  • İster büyük ister küçük, eylem olsun, çocuğun yaptığı işler için olumlu övgü sağlayın.
  • Dil ve konuşma bozuklukları konusunda diğer öğrencileri eğitin. Bir öğretmen olarak, çocukların akranlarını daha iyi anlamalarını sağlamak için akran eğitim günü belirleyebilirsiniz.
  • Bazen anlaşılması zor olabilecek biriyle nasıl iletişim kuracağını göstererek diğer öğrenciler için bir rol model olun. Konsantre olmaya çalışın ve çocuğa karşı sabırlı olun. Çocuk ve akranları arasında olumlu sosyal etkileşimler kurun.
  • Mümkün olduğunca, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak ve çocuğa iletişim kurmak için yeterli zaman vererek çocuk için hayal kırıklıklarını azaltmaya çalışın. Çocuğun iletişim kurarken tipik olarak yaptığı hataları daha iyi anlamak için dil ve konuşma terapisti ile beraber çalışın.

Bir çocuğun düşük benlik saygısının, akademik ve sosyal durumlarda performans göstermesine önemli ölçüde müdahale ettiği düşünülürse, ek adımlar atılmalıdır. Bir dil ve konuşma terapistinin çocukla etkileşimini gözlemlemek, başarılı iletişim için size başka öneriler sağlayabilir.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/specialties-and-services/speech-language-pathology/improving-self-esteem-children-speech-language-disorders-classroom/