Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Bozuklukları

 

 

Bazı çocuklar dil geliştirmeyi zor bulabilir. Nasıl konuşulacağını öğrenmek için diğerlerinden daha fazla zamana ihtiyaçları olabilir. Kelimeleri anlamak ve bunların ne zaman ve nasıl üretileceğini bilmek çocuk için büyük bir mücadele olabilir. Böyle bir durum olduğunda, çocuğun konuşma ve dil gelişiminin desteklenmesi için ek yardıma ihtiyacı olabilir.

 

 

Konuşma Türleri ve Dil Zorlukları

 

Bazı çocuklar konuşma ve dil becerilerini beklendiği gibi geliştiremez ve yaş gruplarıyla aynı seviyede olamazlar. Akranlarıyla iletişimini engelleyebilecek konuşma ve dil gelişimi zorlukları yaşayabilirler.

 

Dil gelişim zorlukları şunlar olabilir:

 

  • Anlaşılır bir konuşmaya sahip olamamak ve kelimelerdeki belirli sesleri ifade edememek
  • Komutları ve talimatları anlamamak
  • Cümleleri oluşturmak için kelimeleri birleştirememek
  • Uygun cümle kurgusu ve doğru gramer üretememek
  • 5N1K sorularını anlamamak ve cevaplamamak
  • Anlatım ve anlama sorunları

 

Konuşma Bozukluklarının Sınıflandırılması

 

İletişim güçlüğü çeken çocukların çoğunda konuşma bozukluğu görülür. Anlaşılmaları zor veya imkansızdır, çünkü birçok yanlış telaffuz yaparlar. Birçok konuşma bozukluğu türü vardır. Bunlar ciddiyetleri, sebepleri, konuşma hatalarının özellikleri ve dille ilgili herhangi bir zorluğun (örneğin, gecikmiş dil) varlığı / yokluğu bakımından farklılık gösterir.

 

Konuşma güçlüğü çeken çocuklar, anlaşılmazlıklarının her zaman farkında olamayabilirler. Yine bazıları sosyal olarak kendilerini geri çekilebilir veya kendilerini anlamalarını sağlamadaki zorluklarından dolayı sinirlenebilirler.

 

 

Konuşma bozuklukları doğuştan gelen, yani doğumda yaşanan komplikasyonlar nedeniyle olabilir (örneğin, zihinsel yetersizlik, işitme bozukluğu, yarık dudak ve damak, vb.). Diğer bir durum ise, çocuğun yaşına uygun bir şekilde konuşma üretememesi sonucu gözlemlenir. Bu grup gelişim bozukluğu ile karakterize edilmektedir. Kaza (örneğin kafa travması) veya hastalık (örneğin işitme kaybına neden olan menenjit) nedeniyle bir konuşma bozukluğuna sahip olunursa, bunlar da edinilmiş konuşma bozuklukları olarak bilinir.

 

 

Konuşma bozuklukları basit bir modelle açıklanabilir:

 

  • Artikülasyon Bozuklukları: Motor konuşma bozukluğu

 

Artikülasyon bozukluğu, izolasyon veya kelime düzeyinde fiziksel olarak anlaşılır bir ses üretmenin zorluğu olarak tanımlanabilir.

 

 

  1. Fonolojik Bozukluklar: Dile dayalı bozukluk

 

 

Fonolojik bozukluğu olan bir çocuğun konuşması, aşağıdakilerin sınırlamaları ile karakterize edilir:

 

 

  • Kullanılan farklı konuşma seslerinin sayısı
  • Konuşma seslerinin hecelerle nasıl birleştirildiği ve kelime düzeyinde nasıl kullanıldığı.

 

Bu tür zorluklar tutarlı veya tutarsız bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu sınırlamaların bir sonucu olarak, çocuk genellikle bir dinleyiciye anlamlı bir şekilde mesaj gönderme konusunda başarılı olamamaktadır.

 

Profesyonel Bir Dil ve Konuşma Terapistinden Yardım İstemek

 

Çocuğunuzun iletişimiyle ilgili endişeleriniz varsa, yardım ve tavsiye almak için bir dil ve konuşma terapisti ile iletişim kurmanız son derece önemlidir.

 

Kaynakça
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/sls/Pages/Speech-and-Language-Disorders.aspx

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94