Dil ve Konuşma Nedir?

Dil ve Konuşma Nedir?

Konuşma ve dil farklıdır. Bir kişinin biriyle veya her ikisiyle de problemi olabilir.

Kaan 4 yaşındadır. Konuştuğunda onu anlamak zordur. Konuşurken sessiz konuşmaktadır ve sesleri net değildir.

Deniz liseye gitmektedir. Küçüklüğünden beri öğrenme problemi vardır. Okuma-yazma problemi vardır ve sınavlarda fazladan zamana ihtiyacı oluyor.

Leyla inme geçirmiştir. Tek seferde yalnızca 1-2 kelime söyleyebiliyor. Oğluna isteklerini ve ihtiyaçlarını söyleyemiyor. Aynı zamanda basit yönergeleri takip etmekte zorluk çekiyor.

Tüm bu insanlar iletişim kurmakta güçlük çekiyor. Ama problemleri farklıdır.

Konuşma Nedir?

Konuşma, sesleri ve kelimeleri nasıl söylediğimizdir. Konuşma şunları içerir :

Artikülasyon: Ağız, dudak ve dili kullanarak konuşma seslerini nasıl yaptığımızdır. Örneğin, “yenk” yerine “renk” diyebilmek için “r” sesini söyleyebilmeliyiz.

Ses: Ses çıkarabilmek için nefesimizi ve ses tellerimizi nasıl kullandığımızdır. Sesimiz, yüksek veya alçak ya da yüksek veya düşük perdeli olabilir. Çok konuşarak, bağırarak veya çok fazla öksürerek sesimize zarar verebiliriz.

Akıcılık: Konuşmamızın ritmidir. Konuşurken bazen sesleri tekrar ederiz veya duraklarız. Bunu çok sık yapan insanlar kekeme olabilmektedirler.

Dil Nedir?

Dil, kullandığımız kelimelerle ilgilidir. Düşüncelerimizi paylaşırken ve istediğimizi elde ederken onları nasıl kullandığımızdır. Dil şunları içerir:

Kelimelerin ne anlama geldiği; Bazı kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Örneğin, “gül” kelimesi doğadaki bir çiçek türü veya gülmek eylemi anlamlarına gelebilir.

Yeni kelimeler türetmek ; Örneğin, “göz”, “gözlük” veya “gözlükçü” derken farklı anlamlar ifade ederiz.

Kelimeleri nasıl bir araya getirdiğimiz.

Farklı anlarda ne söylediğimiz; Örneğin, kibar bir şekilde “Ayağınızı çekebilir misiniz? ” diyebiliriz. Ama kişi hareket etmiyorsa “Ayağını çek!” diyebiliriz.

Dil ve Konuşma Bozuklukları: Konuşma, dil veya her ikisinde de problemimiz olabilir. Başkalarının ne söylediğini anlamayla ilgili problemimiz varsa alıcı dil bozukluğudur. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi, hislerimizi paylaşmakta problemimiz varsa ifade edici dil bozukluğudur. Her ikisinde de -alıcı ve ifade edici dil- sorun yaşanabilir.

Sesleri söylerken -konuşurken kekelemek- veya sesimizde sorun yaşıyorsak bu konuşma problemidir.

Ali’nin ve Ayşe’nin anlamasını zorlaştıran bir konuşma bozukluğu var. Ali’nin probleminin nedeni Ayşe’nin probleminin nedeninden farklıdır.

Meryem’in alıcı ve ifade edici dil bozukluğu var. Kelimelerin ne anlama geldiğini anlamıyor ve başkalarıyla konuşurken kelimeleri kullanmakta problem yaşıyor.

Selen’in de dil bozukluğu var. Okuma, yazma dil becerilerinde sorun yaşıyor. Öğrenme yetersizliğinden dolayı aynı zamanda başkalarını anlamakta ve kelimeleri iyi kullanmakta da problemi var.

Nereden Yardım Alınır?

Dil ve konuşma terapistleri dil ve konuşma bozukluklarına sahip kişilerle çalışırlar.

KAYNAKÇA: https://www.asha.org/public/speech/development/Speech-and-Language/