Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi yapan terapistler, iletişim ya da yutma güçlüğü çeken her yaştan insanla çalışan uzmanlardır. Genellikle konuşma, ses sorunları, dili kullanma ve anlama, akıcılık, okuma, yazma, yeme ve içme gibi zorluklar yaşayan insanlara yardım etmek için diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışan bir ekipte çalışırlar.

İletişim güçlüğü çeken çocuklar ve yetişkinler, zihinsel sağlık sorunları ve davranışsal sorunlar yaşayabilirler, özgüvenleri zayıflayabilir ve sosyal ilişkileri yönetmekte ve sürdürmekte mücadele edebilirler.

Dil ve konuşma terapistleri, çok çeşitli iletişim ve yutma terapilerini deneyimlemek için insanlarla, aileleriyle ve bakıcılarıyla ve diğer profesyonellerle birlikte çalışırlar.

İletişim ve Yutma Problemleri İçin Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisti insanlara çeşitli iletişim ve yutma güçlükleri konularında yardımcı olur. Bunlar aşağıdakilerle ilgili problemleri içerir:

 • Konuşma
 • Kekemelik
 • Dili kullanmak ve anlamak
 • Ses
 • Okuma ve yazma
 • Yeme ve içme (yutma zorluğu disfaji olarak bilinir).

Dil ve Konuşma Terapisinin Faydaları

Dil ve konuşma terapisinden faydalanabilecek kişiler:

 • Yarık damak/dudak ile doğan bebekler (terapistler annelere beslenme konularında tavsiyelerde bulunabilirler.)
 • Konuşması yavaş olan okul öncesi dönemindeki çocuklar
 • Konuşma ve yazılı anlatımda ve ya kendilerine ne söylendiğini anlamakta zorluk çeken çocuklar (gelişimsel dil bozukluğu)
 • Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar (OSB)
 • İşitme kaybı olan insanlar
 • Kekeleyen insanlar
 • Profesyonel ses kullanıcıları (öğretmenler, şarkıcılar)
 • Edinilmiş beyin hasarı olan insanlar
 • İnme geçirmiş insanlar
 • İçme ve yemek yemede zorluk çeken insanlar
 • Down sendromu gibi zihinsel yetersizliği olan insanlar
 • Daha kolay konuşmak veya iletişim kurmak için arttırıcı veya alternatif bir iletişim (AAC) cihazına ihtiyaç duyan insanlar.

 

Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çalıştığı Yerler

Dil ve konuşma terapistleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi ortamda çalışmaktadır:

 • Anaokulları, ilk ve orta okullar
 • Yaşlı bakım tesisleri
 • Hastaneler
 • Üniversiteler
 • Rehabilitasyon hizmetleri
 • Akıl sağlığı hizmetleri
 • Toplum sağlığı merkezleri
 • Özel klinikler
 • İnsanların kişisel evleri
 • Otizm, serebral palsi ve zihinsel yetersizlik gibi karmaşık iletişim ihtiyaçları olan insanlar için uzman hizmet veren kurumlar.

Dil ve konuşma terapistini görmek için bir yönlendirmeye ihtiyacınız yoktur.

Dil ve Konuşma Terapisi Hizmetleri Türleri

Dil ve konuşma terapistlerinin sunduğu hizmet türleri şunlardır:

 • Bireysel terapi
 • Küçük grup oturumları
 • Atölyeler
 • Ev tabanlı programlar
 • Sınıf programları ve öğretmen desteği
 • Ailelere ve bakıcılara kaynak ve tavsiyeler sağlamak
 • Topluluk örgütlerine danışmanlık sağlamak
 • Toplumu iletişim ve yutma bozuklukları, mevcut müdahale türleri ve koşulların daha iyi yönetimi konusunda eğitmek.

 

Dil ve Konuşma Terapisini Başarılı Hale Getirmek için 5 İpucu

Zaman her zaman kısıtlı olsa da, dil ve konuşma terapisinin etkililiğini en üst düzeye çıkarmak ve böylece başarı şansını arttırmak önemlidir. Hayat hep yoğundur ve çocuklar okul sonrası sayısız faaliyetlere katılıyor olabilirler. Karate, dans, keman veya dil ve konuşma terapisi olsun, okuldan sonraki zaman değerlidir.

 • Sıklık: Dil ve konuşma terapistleri ilk değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, devam edecek terapi hizmetleri için önerilerde bulunacaklardır. Birçok durumda, haftada bir seanstan fazla terapiye katılan bir çocuk, daha az katılan çocuklardan daha hızlı bir şekilde hedeflere doğru ilerleyebilir. Doğrudan (hatta dolaylı) müdahaleye maruz kalınma, tedavinin başarılı olmasını sağlayabilir.
 • Genelleme: Klinikte öğrenilen becerilerin klinikten başka bağlamlara aktarılması veya genelleştirilmesi çeşitli tedavilerde önemli bir husustur. Terapiyi başarılı kılmak için, artan uygulama alanı ve belirli bir beceriye odaklanmak için daha fazla zaman harcayan çocuklar, yetenek ve ustalık konusunda iyileşeceklerdir.
 • Terapiye Öncelik Verme: Okul sonrası aktiviteler önemli olsa da, ebeveynlerin dil ve konuşma terapisine zaman ayırmaları gerekir. Terapinin başarılı olması için bir öncelik haline gelmesi gerekir. Haftalık ya da daha sık olmak üzere oturumlara sürekli olarak katılmak terapideki ilerleme için çok önemlidir. Terapiye verilen aralar, yeni edinilen becerilerin gerilemesine neden olabilir ve terapinin ilerlemesini uzatabilir.
 • Olumlu Deneyim: Terapistler terapi için olumlu bir ortam yarattıklarında, çocukların katılma olasılıkları artar ve bu da daha fazla kazanç ve ilerlemeye yol açar. Çocuklar zamanın tadını çıkarırken, çok çalışmak için de daha fazla motive olurlar. Tam tersi durumda ise, çocuklar etkinliklere katılma konusunda zorluk çekerken, hem ebeveynler hem de klinisyenler çocukların “benim için neler yapılıyor” faktörünü görmelerine yardımcı olabilir. Bu, çocuğun terapi seansı sonrasında ödüllendirilmesiyle olabilir.
 • Ebeveyn Eğitimi: Ebeveynlere dil ve konuşma terapisinin neden önemli olduğu hakkında bilgi vermek, devam eden terapi hizmetlerinin nedenini haklı çıkarmaya yardımcı olabilir. Ebeveynler terapi sürecine dâhil edildiğinde, klinik ortamın dışındaki terapi hedefleri üzerinde çalışma olasılıkları artacaktır. Ebeveynleri terapötik ilerlemeye dâhil etmek ve eğitmek, terapiyi başarılı kılmaya yardımcı olabilir.

Dil ve konuşma terapi süreci çocuklar ve aileler için zor olabilir, ancak başarı için bu ipuçlarını takip etmek çocukların gerçek potansiyellerine ulaşmalarına, aileleri de bu sürece katmaya ve dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir!

Kaynakça

Bu makale Better Health ve North Shore Pediatric Therapy kaynak olarak kullanılmıştır.