Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Üniversitelerin dil ve konuşma terapistliği lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olup çocuk ergen ve yetişkinlerde iletişim bozukluklarının değerlendirilmesi, tedavisi ve önlenmesinde görev yapan uzmanlardır.

Uzmanlar kişinin iletişimle ilgili yaşadığı sorun kapsamında değerlendirme yaparak uygun terapi programını hazırlar ve süreci yürütür. Terapi süreci boyunca yardım alan kişilere ya da ailelerine danışmanlık yaparak onları yönlendirir; gerektiğinde ise yardım alan kişinin ihtiyaçları kapsamında psikiyatrist, psikolog, fizyoterapist, özel eğitimci ya da öğretmenlerle iş birliği ile çalışmalar yapar. Bu şekilde sürecin daha hızlı ilerlemesi ve planlı gitmesi sağlanır.

Dil ve Konuşma Terapistliği mesleği ülkemizde 6 Nisan 2011 tarihli ve 6225 sayılı kanun hükmünce sağlık meslek elemanı olarak tanımlanmıştır. Ülkemiz için yeni olan bu alanda sınırlı sayıda uzman bulunmaktadır. Uzmanlara ulaşmanın zor olduğu koşullarda zaman zaman suistimaller ortaya çıkmaktadır. Dil konuşma terapisti unvanı lisans eğitimi ya da 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans programıyla verilmektedir. Dil ve konuşma terapistliği unvanı sertifikasyon süreciyle alınamamaktadır.

DİLGEM Çalışma Prensipleri

DİLGEM, dil ve konuşma bozuklukları alanında 2009 yılından beri faaliyet gösteren en köklü kurumlardan biridir. Alanda ortak çalışmanın önemini kabul eden kurumumuz, başvuru ve uzman değerlendirmesi kapsamında başvuran kişinin tüm alanlarda eksiklerini göz önüne alır. Gerektiğinde yine aynı çatı altında diğer uzmanların da değerlendirmesi ya da fikir ve görüşleriyle kişinin sağaltım sürecini hızlandırmayı prensip edinir.

Süreç nasıl ilerler?

Dil ve konuşma bozukluğu şüphesi kapsamında DİLGEM’ e yapılan başvuru ile dil ve konuşma terapisti, değerlendirmesini yapar. Yapılan değerlendirme ışığında ve kişinin ihtiyaçları kapsamında kurum bünyesinde bulunan çocuk ve ergen psikiyatristi, özel eğitim uzmanı, psikologdan da gerekli durumlarda değerlendirme görüş ya da öneriler istenir. Bütün bu değerlendirmeler ışığında kişinin terapi planı hazırlanır.

DİLGEM

Dil ve Konuşma Terapisi Birimi