Dil ve Konuşmada Tanısal Terapi

Dil ve Konuşmada Tanısal Terapi

• Çocuğunuz ilk dil ve konuşma değerlendirmesini aldıktan sonra ne olur?
 

Çocuğunuz için bir sonraki adım tanısal terapidir. Tanısal terapi normal bir terapi seansı gibi görünür, ancak her seansta farklı dil ve konuşma alanları ve farklı terapi teknikleri denenir. Tüm bu süreç boyunca standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış değerlendirme araçlarının, uygulama esasına dayalı çalışmaların, yapılandırılmamış oyun, konuşma ve ebeveyn girdisinin bir kombinasyonu kullanılır.

• Değerlendirme nasıl olacak?

Tanısal terapi sırasında, çocuğunuz alıcı ve ifade edici dil, oral motor beceriler, beslenme, motor konuşma, akıcılık, ses, fonolojik farkındalık, okuryazarlık, akademik ve sosyal iletişim becerileri de dahil olmak üzere tüm dil ve konuşma alanlarında değerlendirilir. Terapistlerin bulunduğu ekip, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için tüm değerlendirme görevlerini ve dinamik değerlendirmeyi kullanacaktır.

• Çocuğum terapi alacak mı?

Dil ve konuşmanın tüm alanlarını değerlendirmenin yanı sıra, terapistler çocuğunuza zorluk teşkil eden alanlar için bazı müdahale yöntemlerini de kullanırlar. Çocuğunuza yeni beceriler kazandırmak ve etkili stratejiler ortaya koymak için kanıtlanmış terapi teknikleri kullanılır. Ekip nitel ve nicel veriler toplar ve bir plan oluşturmaya başlar. Çocuğunuzun zorlandığı alanlara ve mevcut ihtiyaçlarına bağlı olarak, çocuğunuza yönelik işlevsel, uyarlanmış ve çocuğunuzun gerçek becerilerini ve öğrenme stilini dikkate alan bir plan geliştirmek için uzun vadeli hedefler ve kısa vadeli hedefler oluşturulur.

• Herhangi bir rapor alınacak mı?

Tanısal terapi tamamlandığında, ebeveynler ve terapistler kapsamlı bir konuşma ve terapi değerlendirme raporunun ve tedavi planının sunulduğu ve tartışıldığı bir hedef konuşması yaparlar.

Kaynakça
: https://talkbayarea.com/blog/2019/2/8/diagnostictherapy

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için: +90 (216) 456 42 42
                                                                                                        +90 (533) 165 60 94