Disfaji’de Dil ve Konuşma Terapistleri’nin Rolü ve Sorumlulukları

Disfaji’de Dil ve Konuşma Terapistleri’nin Rolü ve Sorumlulukları

Dil ve konuşma terapistleri(DKT’ler), yutma ve beslenme bozukluğu olan bebeklerin ve çocukların değerlendirilmesi, teşhisi ve tedavisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Konuşma dili patolojisindeki profesyonel roller ve etkinlikler arasında klinik / eğitim hizmetleri (tanı, değerlendirme, planlama ve tedavi), önleme ve savunma, eğitim, yönetim ve araştırma yer almaktadır.

DKT’ler için uygun roller şunları içermektedir:

 • Pediatrik beslenme ve yutma bozukluğu riski taşıyan çocukların ailelerine ve risk altındaki kişilerle çalışan bireylere önleme bilgilerini sağlamak.
 • Diğer profesyonelleri beslenme ve yutma bozuklukları olan çocukların ihtiyaçları ve bu bozuklukların teşhisi ve yönetiminde DKT’lerin rolü konusunda bilgilendirmek.
 • Araçsal değerlendirme prosedürlerinin ve takibinin uygunluğuna ilişkin kararlara katılmak.
 • Klinik ve araçsal değerlendirmeler dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yapmak.
 • Kültürü; gıda seçimleri, engellilik algısı ve müdahale hakkındaki inançlarla ilgili olarak ele almak.
 • Pediatrik oral ve faringeal yutma bozukluklarının (disfaji) teşhisi.
 • ARFID belirtilerini tanımak ve uygun bir sevk yapmak.
 • Etiyolojiyi belirlemek ve hastanın kapsamlı hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için gerektiğinde hastayı başka profesyonellere yönlendirmek.
 • Bireyselleştirilmiş Aile Hizmetleri Planı (IFSP), Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (IEP) için güvenli bir yutma ve beslenme planı önermek.
 • Beslenme ve yutma bozukluklarına bağlı komplikasyonları önlemek için çocuklara ve ailelerine eğitim vermek için danışmanlık yapmak.
 • Disiplinler arası bir beslenme ve yutma ekibinin ayrılmaz bir üyesi olarak hizmet vermek.
 • Kalite kontrol ve risk yönetiminin sağlanması.
 • Program geliştirmeyi kolaylaştırmak ve uygun şekilde denetim, değerlendirme ve / veya uzman tanıklığı sağlamak için diğer profesyoneller, aile üyeleri, bakıcılar ve diğerleri ile danışmanlık ve işbirliği yapmak.
 • Pediatrik beslenme ve yutma bozuklukları alanındaki araştırmalardan haberdar olmak ve bu bozuklukların doğası ve tedavisi ile ilgili bilgi tabanının ilerlemesine yardımcı olmak.
 • Yerel, eyalet ve ulusal düzeylerde beslenme ve yutma bozukluğu olan aileler ve bireyler için savunuculuk yapmak.

Yetişkinlerdeki yutma bozukluklarındaki deneyim, bireyin çocuklar için yutma değerlendirmesi ve müdahalesi sağlaması konusunda yeterli olmamaktadır. Yutmanın yetişkin anatomisi ve fizyolojisinin anlaşılması, çocuklarda disfajiyi anlamak için iyi bir temel sağlayabilir; ancak pediyatrik popülasyonlara özgü ek bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Etik Kurallarında belirtildiği gibi, bu nüfusa hizmet eden DKT’lere eğitim verilmeli ve bunun için uygun şekilde eğitilmelidirler.

Kaynakça

Bu yazı ASHA websitesi tarafından hazırlanmıştır. Orijnal linke buradan ulaşabilirsiniz.