Diskalkuli

Diskalkuli

Diskalküli, matematikte kronolojik yaşına ve normal zekaya uygun bilgi düzeyine ulaşamama ile tanımlanan özel öğrenme güçlüğüdür. Bu bozukluğun karakteristik özellikleri görselleştirme, görsel mekansal algı, işleme ve ayrım, sayma, düzeni tanıma, sıralı hafıza, sayılar için çalışma belleği, öğrenilmiş doğru ve prosedürlerin hafızadan geri çağrılması, yön duygusunda karışıklık, rakamsal işlem hızı, kinestetik sıralar/sıralamalar ve zaman algısı konularında zorlanmalar ile belirlenmiştir.

 

Diskalkülili Öğrencilerin Desteklenmesi

 • Metinden konuşmaya, dijital manipülatifler, dijital grafik kağıtları ve hesap makineleri gibi yardımcı teknolojilerin kullanılmasına teşvik edin.
 • Ezbere dayalı öğrenmeye güvenmeyin; manipülatif/dijital manipülatifleri kullanın.
 • Öğrencilerin matematik formüllerini bulundurmalarına izin verin.
 • Öğrencinin sorunu nasıl çözdüğünü sözlü olarak anlatmasına izin verin.
 • Öğrencinin sayıları organize etmek için grafik kağıdı kullanmasına izin verin.
 • Öğrencinin önceki becerilerde ustalaştığından emin olun.
 • Fazladan zamana izin verin.
 • Görevleri küçük parçalara bölün ve hesap makinesi kullanımına izin verin.
 • Sözcük problemlerinde anahtar sözcüklerin altını çizin.

 

Diskalkuli Hakkındaki Gerçekler

Diskalkuli, matematik de dahil geniş yelpazedeki öğrenme engelleri anlamına gelmektedir. İki ana diskalkuli türü vardır: genetik sebepleri içeren gelişimsel diskalkuli ve inme veya travmatik beyin hasarı sonunda ortaya çıkan edinilmiş diskalkuli. Öğrencinin yeni beceri edinme hızı ve yollarnında farklılıklar olduğu için erken dönemde teşhis edilmesi oldukça zordur.

Çocuklar, akranları “anladığı” hâlde kendileri matematiği anlamadıklarında, (dislekside olduğu gibi) düşük bir özgüven geliştirebilir. Bu durum, sosyal etkileşim de dahil olmak üzere çocuğu birçok alanda geri bırakabilir. Aslında, diskalkuli disleksi ve dikkat bozukluğu ve hiperaktivite ile birlikte görülür ve aynı onlar gibi genellikle ortalama zekadaki veya ortalama zekanın üstündeki kişilerde ortaya çıkar. Diskalkulisi olan bir çocuk analog saatte zamanı söylemekte zorlanır; hatta genel olarak zaman konseptini anlamakta bile zorlanabilir.

Matematiğin kurallarını hatırlayamayabilir; örneğin geçmişte başarıyla yapmış olsa bile sonucu bulmak için nasıl toplama yapacağını veya farkı bulmak için nasıl çıkarma yapacağını hatırlayamayabilir. Tanıdığı ve bildiği yerlerde bile aklı karışıp kaybolabilir. Aerobik, diğer egzersizler ve dans etmek gibi koreografik aktiviyeler onlar için oldukça zorlu olabilir. Genellikle her zaman parmak hesabı yaparlar ve birçok ya da tüm zihinsel matematik işlemlerinde başarısız olurlar.

 

Diskalkulinin Etkileyebileceği Beceriler

Diskalkuli, çocukları matematik dersinde öylece otururken etkilemez. Yemek tarifinin ölçülerini hesaplamaktan telefon numarası hatırlamaya kadar birçok alanda çocuğunuzun diskalkuli nedeniyle zorlanabileceği birçok alan bulunmaktadır. Çocuğunuza gereken desteği vermek için uzman yardımı alabilirsiniz.

 

Matematiğe Yatkınlık

Ne anlama gelir: Sayıları anlayabilme ve kullanabilme.

Şu becerileri etkiler:

 • Sözcük ile temsil ettiği sayı arasında bağlantı kurmakta ve saymakta zorlanma (Örneğin, dört nesne ile “4” sayısı arasında)
 • Sayıları tanıma ve yazmada zorlanma
 • Ortak özelliklerine göre nesneleri gruplandırmada zorlanma

 

Hesap Yapma

Ne anlama gelir: Dört işlem kullanarak matematik problemlerini çözme

Şu becerileri etkiler:

 • Farklı işlemler için matematik işaretlerini tanımakta zorlanma
 • Soruyu yanıtlamak veya problemi çözmek için hangi matematik işlemini kullanacağına karar vermede zorlanma
 • Matematik sorularına cevap vermek için gerekli işlemin basamaklarını takip etmekte zorlanma
 • Para sayma ve para üstü hesaplamada zorlanma

 

Hafıza

Ne anlama gelir: Bilgiyi öğrenme, akılda tutma ve gerektiğinde geri çağırma

Şu becerileri etkiler:

 • Basit matematik kurallarını hatırlama
 • Matematik formüllerini hatırlama

 

Matematik Dilini Kavrama

Ne anlama gelir: Matematik sözcük dağarcığını öğrenme, düzenleme ve kullanma

Şu becerileri etkiler:

 • X’den azve X’den çok gibi kilit matematik konseptlerini anlamada zorlanma
 • Problemin sorduğu şeyi ve çözüme giden yolu anlamada zorlanma
 • Belirli matematik terimleri ve fikirlerini anlamada zorlanma
 • Problemi çözmek için gerekli işlemi gösterecek “ipucu sözcüğünü” tanımada zorlanma

 

Görsel-Uzamsal Beceri

Ne anlama gelir: Gözlerin gördüğünü ve görsel konseptleri adlandırma becerisi

Şu becerileri etkiler:

 • Sağı ve solu ayırt etme
 • Harita okumada zorlanma ve üç-boyutlu yapıları farkı açılardan gördüğünde tanımakta zorlanma
 • Matematik becerilerini günlük hayata uyarlamakta zorlanma

 

Ölçü

Ne anlama gelir: Bir şeyin boyutunu, uzaklığını ya da miktarını hesaplayabilme

Şu becerileri etkiler:

 • Ne kadar zaman geçtiğini değerlendirmekte zorlanma
 • Grafik, saat ve diğer resimli matematik konsepti sunumlarını okumakta zorlanma
 • Ölçümün temel birimlerini kullanmakta zorlanma. Örneğin, bardak ile ölçmek gibi.

 

Kaynakça

Bu makale Indiana Depertment of Education ve Understood kaynak alınarak yazılmıştır.