Diskalkulinin Temelleri

Diskalkulinin Temelleri

Matematik toplama ve çıkarma işleminden çok daha fazlasıdır. Bir çocuğun matematik başarısını oluşturan çeşitli faktörler ve bileşenler vardır. Araştırmalar sonucunda çocukların matematik becerilerinin hiyerarşik bir şekilde geliştiği görülmüştür.

Matematik gelişiminde aşamalar:

Matematik gelişiminin ilk aşaması yazılanları anlama, sınıflandırma, serileştirme ve akılda tutma gibi becerilerden oluşur. Bu beceriler geliştirildikten sonra çocuklar toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi öğrenebilirler. Son olarak, bu beceriler geliştirildikten sonra cebir ve geometri gibi ileri düzey beceriler öğrenilebilir. Öğretmenler bu becerilerin olması gerektiği gibi gelişip gelişmediğini izleyebilirler. Öğretmenler bir çocuğu matematikte zorluk çektiğini düşündüğü anda, aşağıdaki faktörlerden bir veya daha fazlasının ele alınması gerekecektir:

  • Görsel uzamsal beceriler,
  • Dilsel yetenekler,
  • İşleyen bellek

Görsel problemler, hesaplamaya dayalı problemler için aynı yerdeki sayıları hizalamak, temel onluk sistemini anlamak, şekilleri yorumlamak ve geometriyi anlamak için gereklidir. Kelimelerden oluşan problemleri çözerken de, işlemlerin yapılma şekli, matematik terminolojisini anlama ve matematik gerçekleri hakkında bilgi sahibi olmak için dil becerilerine ihtiyaç vardır. İşleyen bellek ise sayıların ve işlemlerin kullanılmasında rol alır.

Aileler nöropsikologlardan veya öğretmenlerden çocuğa özel oluşturulmuş bir plan alarak matematik gelişimini ve becerilerini takip edebilir.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/the-basics-of-a-math-disorder-north-shore-pediatric-therapy/