Disleksi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Disleksi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Disleksi, dünyada yaygın bir öğrenme güçlüğü olup bireyin akademik hayatını olumsuz etkilemektedir. Çocuğa ikinci sınıfa kadar disleksi tanısı konulamamışsa, yetişkinliğe kadar tanı konulamaması olasılığı çok yüksektir. Öğrenme güçlüğüyle ilgili bilinmesi gereken önemli şeyleri öğrenerek, bu güçlüğün gecikme olarak tanımlanmasının yanı sıra yanlış anlamaları da önleyebilirsiniz.

 

Disleksi İçin Okul Öncesi Dönemde Bilinmesi Gerekenler

 

Sesbilgisi ile ilgili işlemlerde zorluklar veya sözcüklerdeki sesleri belirleme ve değiştirme becerisindeki bozukluklar çocuğunuzun disleksi olabileceğinin işaretidir. Fonemik farkındalık becerilerine örnekler:
 

 • Heceleri bölümlere ayırma (“Kelebekte kaç hece vardır?”)
 • Kafiye (“Tabak hangi kelimeyle kafiyelidir? Kabak.”)
 • Seslerin yerini bulabilme (“Güneş kelimesinde, /g/ sesi başta mı ortada mı sonda mı?”)
 • Ses silme (“/ k / kullanmadan kapı der misin?”)
   

Diğer işaretler şunlardır:

 • Tek sözcük yapılarını okuma sorunu
 • Kafiyeli yapılar oluştururken sorun
 • Harfleri ve kelimeleri ters çevirme (cam/mac)
 • Bir kelimenin başlangıcındaki veya sonundaki sesleri belirleme zorluğu

   

Disleksi için Okul Çağında Bilinmesi Gerekenler:

Çocuklar ilkokula başladıktan sonra, okuma ve yazma beceriyle ilgili beklentiler önemli ölçüde artar. Önceden risk altında olarak tanımlanmayan çocuklar, okuldaki görevler zorlaştıkça bazı işaretler göstermeye başlayabilirler. Bu çocuklar genellikle ortalamanın üzerinde veya ortalama bir zekâya sahiptirler, ancak sınıf düzeyinde okuma ve yazma aktivitelerinde bir hayli zorlanırlar.

 

Bazı belirtiler şunlardır:

 • Sıralamada sorun
 • Kafiye devam ettirmede sorun
 • Kelime bulmada zorluk
 • Organize olma ve çalışma zorluğu
 • Hikâye anlatımıyla ilgili sorun
 • Okumayı sevmeme veya okumaktan kaçınma
   

Birey bu belirtilerden bazılarını gösterdiğinde, mutlaka disleksidir diyemeyiz. Bu işaretler diğer okuma veya dil bozuklukları için de bir gösterge olabilir. Ancak, bu zorluklar çocukluk döneminde devam ederse, çocuğun akademik başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.

Erken tanı alan çocuklar Orton-Gillingham veya Wilson gibi fonetik tabanlı programlarla tedaviye başlayabilirler. Bu programlar, sesler ve harfler arasındaki ilişkilerin açıkça ve sistematik bir şekilde öğretilmesi için kullanılır. Doğru yaklaşımların tutarlı uygulamaları ile disleksili çocuklar zorlukları telafi etmenin yanı sıra okuma ve yazma aktivitelerini sevmeye başlayabilirler.

 

Kaynakça: https://nspt4kids.com/specialties-and-services/speech-language-pathology/red-flags-dyslexia/

 

Dilgem uzmanlarından destek almak ve randevu oluşturmak için:

+90 (216) 456 42 42
+90 (533) 165 60 94