Disleksi için Öğrenme ve Öğretme Stratejileri

Disleksi için Öğrenme ve Öğretme Stratejileri
 • Öğrencinin kafa karışıklıklarını ve hayal kırkılıklarını anlayın ve üzerindeki baskıyı arttıran durumlardan kaçının.
 • Gerçek performans değişkenliğini çaba eksikliği ile karıştırmayın.
 • Uygun durumlarda ilave kayıt mekanizmaları ile destek sağlayın (örneğin uygun okuryazarlık yazılımı, grafikler, diyagramlar, diktafonlar, elektronik sözlükler, modeller, ses tanıma yazılımı ve yazım denetleyicili sözcük işlemciler).
 • Takip çizgileri ve/veya renkli markırları uygun şekilde kullanın.
 • Öğrenciye tekrar-öğrenme ve aşırı-öğrenme konularında fırsatlar tanıyın.
 • Öğrenciyi çizim ve taslak hazırlama süreçleri için teşvik edin.
 • Çalışma sayfalarını değiştirerek anlaşılabilir hale getirin.
 • Planlama sayfalarının kullanılması ve kontrol listelerinin düzenlenmesi gibi yazma sürecini unsurları hakkında yardım sağlayın.
 • Soruları yüksek sesle okuyun.
 • Kendini düzeltmesi için teşvik edin.
 • Hafıza oyunları ile çalışın.
 • Öğrenci ile yapılandırılmış çoklu-duyusal okuryazarlık programı kullanın.
 • Öğrencinin güçlü yanları ve öğrenme yöntemlerini belirleyin.
 • Bir dizi sözel-dil becerileri öğretin (örneğin bağlamsal ipuçları, fonetik, noktalama işaretleri ve kelime şekilleri gibi).
 • Öğrencinin okuryazarlık becerileri seviyesine ve ilgi düzeyine uygun bir okuma programı kullanın.
 • Öğrencinin okuma seviyesinin altında, bağımsız okumasına yardımcı olacak ek materyal sağlayın (Örneğin, her yüz kelimede ikiden az hata).
 • Bir okuma provası sistemi kullanın. Yüksek sesli okumalar için derste rastgele öğrencileri çağırmak yerine, her öğrenciye bir gün önceden belirli bir bölüm verin.
 • Yazımları olumlu olarak düzeltin ve öğrencilerin harfleri veya sözcüklerdeki sesleri düzeltmeleri için şans tanıyın.
 • Yazım öğretimi yaparken bir dizi çok-duyusal yöntem kullanın ve duruma uygun olarak farklı bakma, kopyalama, izleme, resim, kapak, yazma ve kontrol stratejilerini kullanın.
 • Önemli sözcükler için günlük ve kayıt tutun.
 • Görevleri/Ödevleri küçük parçalara bölün ve öğrencinin tamamlayabilmesi için yeterli zaman verin.
 • En önemli hataları belirleyin ve vurgulayın- hataların sayısı yerine hataların niteliğine odaklanın.
 • Ders çalışma becerilerini öğretin (örneğin; merkez noktaları işaretleme/altını çizme, mind-maps®, anımsatıcılar, vb).
 • Düzenli olarak yapıcı övgü ve teşvik verin ve yüksek beklentileri koruyun.
 • Panodan kopyalamayı kısıtlayın. Tahtaya farklı renklerde yazın.
 • Öğrencilerin çalışmalarının düzensiz ve tutarsız olabileceğini unutmayın.
 • Öğrencileri bir görevi tamamlayabilmeleri için yönergeleri tekrarlamaya teşvik edin.
 • Öğrencilerin kendilerini organize etmelerine yardımcı olmak için görsel ipuçlarını kullanın.
 • Öğrencilerin görevlerini/ödevlerini tamamlamak için fazladan zamana ihtiyaç duyacağını unutmayın.
 • Okuma, heceleme ve yazmayı desteklemek için uygun bir bilgisayar yazılımı kullanın (örneğin Wordshark®, Numbershark®, vb.).
 • ACE Spelling Dictionary® gibi yazım sözlüklerinin ve Franklin® gibi yazım denetleyicilerinin kullanımını teşvik edin (Maalesef bu yazılımların Türkçe versiyonları bulunmamaktadır).
 • Özellikle ilköğretim sonrası düzeyde, sesli kitaplar, kaydedilmiş dersler ve kasete kaydedilmiş müfredat metinleri gibi basılı olmayan bazı öğrenme materyallerinin kullanımını göz önünde bulundurun.
 • Disleksi olan bir öğrencinin rakamlarla (örneğin, çarpım tablolarını öğrenmek), nota okumakla ya da sembollerin yorumlanmasını gerektiren herhangi bir şeyle büyük zorluk yaşayabileceğini unutmayın. Yabancı dil öğrenmek, özellikle zor olabilir.

Kaynakça: https://www.sess.ie/categories/specific-learning-disabilities/dyslexia/tips-learning-and-teaching