Disleksi Tedavi Edilemediğinde Neler Olur?

Disleksi Tedavi Edilemediğinde Neler Olur?

Dile dayalı öğrenme güçlükleri çocukların % 20’sini etkileyebilir ve disleksi bu güçlükler içinde en yaygın olan tiptir. Disleksi olan insanlar genellikle fikirleri yazı diline çevirmekte zorluk çekerler ve yazı dilini çözme (anlama) konusunda da sorun yaşarlar.

Araştırmalar, okuma ile mücadele eden çocukların çoğunun lisede bile zayıf okuyucular olarak kaldıklarını göstermiştir. Bu, çocukluk çağındaki dil zorluklarının tüm yönlerinde olduğu gibi erken müdahalenin kilit önem taşıdığını göstermektedir. Eğer bu çocuklar okuldaki “okumayı öğrenme” döneminden (anaokulundan 3. sınıfa) önce tanı ve müdahale alırlarsa, başarılı okuyucu olma olasılıkları daha yüksektir.

Tedavi Edilemeyen Disleksi’nin Özellikleri:
 

  • Planlama ve organizasyon zorluğu, genellikle ödevlere gerekenden daha fazla zaman harcanması,
  • Yazarken veya konuşurken hikâye anlatımında veya doğru kelimeleri bulmada sorun,
  • Okumadan kaçınma, tipik seviyenin altında okuma,
  • Alfabeyi söyleme, harfleri adlandırmada sorunlar ve çok sayıda yazım hatası,
  • Dil anlamada sorun ve konuşma diliyle ilgili bazı zorluklar,
  • Kelimeleri ve cümleleri çözme (okuma) zorluğu, yazarken ve okurken yavaş olma sorunu

Bu özellikler müdahalenin önemini vurgulamaktadır. Disleksi, bir çocuğun akademik performansında yapacağı olumsuz etkiler nedeniyle, kritik dönem sona ermeden (anaokulundan üçüncü sınıfa) müdahale uygulamak önemlidir. Disleksi ile mücadele eden çocuklar genellikle ortalama zekâya sahiptirler, bu nedenle ebeveynler altta yatan bir bozukluğun okuldaki sorunlardan dolayı olduğunu fark edemeyebilirler. Bir çocuğun performansı ile genel potansiyeli arasında bir tutarsızlık olduğunda, disleksi bunun nedeni olabilir.

Çocuklar, nöropsikologlar ve bazı okuma uzmanları tarafından okuma bozuklukları açısından değerlendirilebilirler. Çocuğun terapi alması gerekiyorsa, ebeveynler uzman bir dil konuşma terapistinden yardım alabilirler, çünkü disleksi okuma / yazma / ve diğer dil becerilerini etkileyen bir dil bozukluğudur.

Kaynakça: https://nspt4kids.com/parenting/what-happens-when-dyslexia-goes-untreated/