Down Sendromu İle İlgili Temel Bilgiler

Down Sendromu İle İlgili Temel Bilgiler

Down sendromunun, bilişsel bozukluğun en yaygın genetik nedenleri olduğu düşünülmektedir. Bu durumun 800 canlı doğumun yaklaşık 1’inde meydana geldiği bulunmuştur. Down sendromu, 21. kromozomun fazladan olan bir kopyasından kaynaklanır.

Down sendromlu çocuklar genellikle bilgileri öğrenme ve işleme ile ilgili sorunlar yaşarlar. Down sendromu tanısı olan bireylerde sıklıkla görülen spesifik endişeler şunlardır:

 • Orta derecede kognitif bozukluk
 • Dilin dilbilgisel yönleriyle ilgili zayıflık
 • Sözlü ve kısa süreli hafıza ile ilgili bozukluklar
 • Günlük yaşam becerileri ile zayıflık

Sendromu olan çocuklar göreceli güç alanları gösterirler ve bu alanları ek beceriler geliştirmeye ve endişe alanlarını telafi etmeye yardımcı olmak için kullanmak önemlidir. Genellikle göreceli güçlü yönler olarak görülen alanlar şunları içerir:

 • Mekansal akıl yürütme görevleri
 • Görsel bellek
 • Sosyal beceriler

Multidisipliner bir tedavi yaklaşımının, Down sendromu tanısı almış çocuklara yardımcı olmak için yararlı olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma vardır:

 • İşaret dili ile dil ve konuşma terapi müdahaleleri
 • Okuma ve kelime bilgisi becerilerini öğreten görsel tabanlı bir müdahalenin kullanılması,
 • Okumayı iyileştirmek için fonolojik farkındalığın gelişimine vurgu,
 • Bellek becerilerini geliştirmek için pratik ve tekrar kullanımı,
 • Duyu bütünleme ve motor gelişim için ergoterapi,

Yapı ve planlama kullanımını vurgulamak için de ebeveyn eğitimi gibi bir çok alanda kullanılabilecek terapi müdahaleleri vardır.

Kaynakça: https://www.nspt4kids.com/parenting/basic-interventions-syndrome/