Drama Oyunları Çocuğunuzun Gelişimini Nasıl Destekliyor?

Drama Oyunları Çocuğunuzun Gelişimini Nasıl Destekliyor?

Drama oyunlarında, çocuklar bir rol üstlenir ve bu rolü canlandırır. Drama oyunları çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur, duygularını daha fazla bilinçlendirir ve problem çözmeyi teşvik eder. Çocuklar dramatik oyundayken ve etkileşime girerken, aşağıda bahsettiğimiz becerileri gelişir.

 

Sosyal-Duygusal Beceriler: Hikâyenin veya oyunun başarıyla devam etmesi için başkalarıyla birlikte işbirliği içinde olmak, çocukların birbirleriyle iyi geçinmelerini sağlar.

Fiziksel Beceriler: Kostüm giymek, sahne malzemelerini kullanmak ve el-göz koordinasyonu ile hareket etmek, büyük ve küçük kasların kullanımını gerektirir ve becerileri geliştirir.

Bilişsel Beceriler: Bir senaryoyu düşünmek ve uygulamak bilişsel yetenek gerektirir, böylece çocuğunuz fikirleri organize ve ifade eder, başkalarının dünyayı nasıl gördüğüne dikkat etmek ve zorluklara yaratıcı çözümler bulmak ister.

Dil Becerileri: Oynadıkları rolle ilgili, dili kullanarak sorular sorma ve cevaplama, erken okuryazarlık ve yazma becerileri ile dil becerileri gelişir.

Drama oyunlarının, hikâye bazlı oyunların ve alacağı rollerin çocukların davranışları üzerinde etkileri olur. Yetişkinler, çocukları oynarken aşağıdaki becerileri kullanmalarına yardımcı olabilir:

Rol Yapma: Başkası gibi davranmak.

Sahne Kullanımı: Taklidi genişletmek ve geliştirmek için nesneleri kullanmak.

Role İnanmak: Kişilerin davranışlarını ortamlarına göre sergilemek.

Derinlemesine Oyun: Oyunda bir tema veya fikri oynamak için uzun süre harcamak

Etkileşim: Başkalarıyla işbirliği içinde oynamak, roller ve diğer ayrıntılar hakkında fikir alışverişinde bulunmak.

Sözlü iletişim: Rol yapma ve oyun detaylarını görüşmek için dil becerilerini kullanmak.

Ayrıca yetişkinler aşağıdaki fikirleri kullanarak, çocukların daha karmaşık ve genişletilmiş drama oyunlarına girmesine yardımcı olabilir:

Model Olma Oyunu: Çocukların ağaca tırmanmaları, bir asma üzerinde sallanmaları veya gezinmeleri gibi hayal gücünü kullanmalarını teşvik edecek kitapları, şarkıları veya hikâyeleri kullanın. Çocuğunuzdan daha sonra ne olacağını tahmin etmelerini isteyin.

Oyunları Gözlemleyin: Kimin oynadığına, kullanılan dile ve oynadıkları rollere dikkat edin. Gözlemleme, sahne ve ilgi çekici dramatik oyun temaları için yeni fikirler sağlayabilir.

Destekleyici Bir Karakter Olarak Oyuna Katılın: Çocuklar daha sonra ne yapacaklarını bilmiyor gibi görünürse, oyunlarına destekleyici bir karakter olarak girmeyi düşünün.

Kaynakça: https://learningchildblog.com/2018/07/01/how-dramatic-play-supports-childrens-development/