Düşünme Dili

Düşünme Dili

Düşünme Dili: Küçük Çocuklar İçin Yapısal Bir Yaklaşım

Sözel akıl yürütme becerilerini geliştirmek çocukların çoğunda doğal olarak gelişirken, bazıları bu konuda zorlanabilir.

Çocuğun belirli bir dil bozukluğu olduğu kabul edilen ve dil becerilerini geciktiren bir bozukluğu (Otizm Spektrum Bozukluğu ve Asperger’s Sendromu dahil) veya sözel akıl yürütme becerilerini geliştirmede öğrenme güçlüğü varsa akıl yürütme oldukça zor görünebilir.

 

Düşünme Dili Yaklaşım nedir?

Düşünme dili, özellikle somuttan soyut bir yapıya kadar çocuklara dili öğretmek ve geliştirmek için özel olarak yaratılmıştır.

Bu yaklaşıma ait kitap, değişen yaş ve yeteneklerden oluşan geniş bir yelpazedeki çocuklarla kullanılabilecek 50 sözlü ve resimli senaryoya dayanmaktadır. Her şeyden önce, bu kitap sadece sınıfta değil, bireysel olarak da çocuklarla birlikte kullanmak için pratiktir.

Soru formları, çocuğun gelişimini sözel akıl yürütme ve düşünme becerileri açısından geliştirmek için dikkatlice yapılandırılmıştır. Yazılı ve sözlü dilin paralel değerlendirmeleri, her bir çocuğu ayrı ayrı değerlendirmek için kullanılabilir, bu nedenle her çocuğun ilerleme aşamaları, çalışma sayfaları ve puan formları ile izlenir.

Düşünme Dili Yaklaşımı ile bir çocuğun kazanabileceği beceriler şunlardır:

 

 • Geliştirilmiş sözel akıl yürütme becerileri
 • Geliştirilmiş
 • Geliştirilmiş dil becerileri
 • Geliştirilmiş konuşma ve yazma dili

Yaklaşım kimlerde kullanılabilir?

Düşünme dili yaklaşımı alttaki belirtilere sahip olan çocuklarla birlikte kullanılabilir;

 • Gecikmeli Dil Becerileri olanlar
 • Otistik Spektrum Bozukluğu olanlar (Asperger Sendromu)
 • Pragmatik Dil Bozukluğu olanlar
 • Orta Dereceli Öğrenme Zorlukları olanlar

Düşünme dili sözel akıl yürütme, dil becerileri, sözlü ve yazılı dil konusunda zorluk çeken öğrencilerle kullanılır.

Bu sistemden sıklıkla yararlanan çocuklar kimlerdir:

 • Kendilerini sözlü olarak ifade etmede zorluk yaşayanlar
 • Sözlü ve yazılı dilde zorluk yaşayanlar
 • Okuma zorluğu olanlar

Yaklaşımı kimler uygulayabilir?

Bu yaklaşım terapistler, okul / destek personeli ve aile üyeleri tarafından uygulanabilir.

Öğrencinizle Düşünme Dili yaklaşımını çalışmak istiyorsanız, öncelikle çocuğunuzun ya da öğrencinizin ihtiyaçlarını değerlendirmek en iyisi olacaktır. Bir dil ve konuşma terapisti bu yaklaşımı ayarlamanız için size eğitim ve destek sağlayacaktır.

Kaynakça: http://integratedtreatmentservices.co.uk/our-approaches/speech-therapy-approaches/language-thinking/